Make your own free website on Tripod.com
MERSİYE
                         Tıfl-ı nazeninim unutmam seni
                         Aylar günler değil geçse de yıllar
                         Telhkam eyledi fırakın beni
                         Çıkar mı hatırdan o tatlı diller
 

                         Kıyılamaz iken öpmeğe tenin
                         Şimdi ne haldedir nazik bedenin
                         Andıkça gülşende gonce dehenin
                         Yansın ahım ile kül olsun güller
 

                         Tagayyürler gelip cism-i semine
                         Döküldü mü siyah ebru cebine
                         Sırma saçlar yayıldı mı zemine
                         Dağıldı mı kokladığım sümbüller
 

                         Feleğin kinesi yerin buldu mu
                         Gül yanağın reng-i ruyun soldu mu
                         Acaba çürüdü toprak oldu mu
                         Öpüp okşadığım o pamuk eller