Make your own free website on Tripod.com
 
 
ALİ EKREM BOLAYIR
 
 
FİRKETE
 
Söyle nazik, güzel demircik sen,
Acaba kaç nigah-ı dikkatle
Ne kadar itina-yı san'atle
Şekl-i zib aldın incecik telden?
 
Hayır, insan değil eden imal
O yapar belki bir nümune sana;
Sonra bi-kayd-ı intizam-ü kemal,
Seni ibzal edip durur makina.
 
Yine sen kesretinle nazende
Bir güzelsin ki o cüst ü şermende,
Yakışırsın kadınlığın eline;
 
Firkete, anlarım letafetini,
Nazarım kıskanır saadetini
Sen iliştikçe saçların teline!