Akif Paşa
 
Abdülhak Hamid Tarhan
 
Ali Ekrem Bolayır
 
Ahmet Haşim
 
Ali Canip Yöndem
 
Ali Mümtaz Arolat
 
Ahmet Hamdi Tanpınar
 
Ahmet Kutsi Tecer
 
Asaf Halet Çelebi
 
 Ahmet Muhip Dranas
 
A.Kadir
 
Ahmet Köksal
 
Arif Damar
 
Ahmet Muhip Dranas
 
Atilla İlhan
 
Ahmed Arif
 
Arif Damar
 
Ali Yüce
 
Ahmet Necdet
 
Ahmet Oktay
 
Ali Püsküllüoğlu
 
Afşar Timuçin
 
Aydın Hatipoğlu
 
Ataol Behramoğlu
 
Abdülkadir Bulut
 
Ahmet Telli
 
Ahmet Ada
 
Arkadaş Z. Özger
 
Azer Yaran
 
Abdülkadir Budak
 
Adnan Yücel
 
Ali Cengizkan
 
Adnan Azar
 
Ayhan Gülsoy
 
Adnan Özer
 
Ahmet Erhan
 
Akgün Akova
 
 
 
 
 
Behçet Kemal Çağlar
 
Bedri Rahmi Eyüboğlu
 
Baki Süha Ebioğlu
 
Behçet Necatigil
 
Bekir Sıtkı Erdoğan
 
Berin Taşan
 
Bedrettin Aykın
 
Barış Pirhasan
 
Behçet Aysan
 
 
 
 
 
Cenap Şahabettin
 
Celal Sahir Erozan
 
Cevdet Kudret
 
Cahit Sıtkı Tarancı
 
Celal Sılay
 
Cahit Irgat
 
Celal Vardar
 
Cahit Külebi
 
Ceyhun Atuf Kansu
 
Can Yücel
 
Cemal Süreyya
 
Cevat Çapan
 
Cengiz Bektaş
 
Cahit Zarifoğlu
 
 
 
 
 
 
Dinçer Sümer
 
 
 
 
Eşref
 
Emin Bülent Serdaroğlu
 
Enis Behiç Koryürek
 
Ercüment Behzat Lav
 
Enver Gökçe
 
Edip Cansever
 
Ercüment Uçarı
 
Ece Ayhan
 
Erdoğan Alkan
 
Ergin Sander
 
Ergin Günçe
 
Eray Canberk
 
Egemen Berköz
 
Erdal Alova
 
Enis Batur
 
Erol Çankaya
 
Enver Ercan
 
 
 
Faik Ali Ozansoy
 
Faruk Nafız Çamlıbel
 
Fazıl Hüsnü Dağlarca
 
Fahri Erdinç
 
Feyyaz Kayacan
 
Feyzi Halıcı
 
Fikret Demirdağ
 
 
 
 
Güven Turan
 
Gülseli İnal
 
Gültekin Emre
 
Gülten Akın
 
 
 
 
 
Hüseyin Siret Özsever
 
Halit Fahri Ozansoy
 
Halide Nusret Zorlutuna
 
Hasan İzzettin Dinamo
 
Hamit Macit Selekler
 
Hasan Basri Alp
 
Halim Şefik Güzelson
 
Hasan Şimşek
 
Halim Yağcıoğlu
 
Hasan Hüseyin
 
Hilmi Yavuz
 
Halil Uysal
 
Haluk Aker
 
Hüseyin Atabaş
 
Hüseyin Yurttaş
 
Hüseyin Avni Dede
 
Hüseyin Ferhad
 
Haydar Ergülen
 
Hüseyin Haydar
 
Haydar Eroğlu
 
 
 
 
 
İhsan Arif
 
İlhami Bekir Tez
 
İskender Fikret Akdora
 
İlhan Berk
 
İlhan Demiraslan
 
İsmet Özel
 
İsmail Uyaroğlu
 
İzzet Yaşar
 
 
 
Kemalettin Kamu
 
Kamran S. Yüce
 
Kemal Özer
 
Küçük İskender
 
 
 
 
Lütfi Özkök
 
Leyla Şahin
 
Lale Müldür
 
 
 
 
Mehmet Emin Yurdakul
 
Mustafa Seyit Sutüven
 
Mehmet Akif Ersoy
 
Melih Cevdet Anday
 
Müştak Erenus
 
Mehmed Kemal
 
Muzaffer Tayyip Uslu
 
Mehmet Karabulut
 
Mehmet Başaran
 
Metin Eloğlu
 
Muazzez Menemencioğlu
 
Muzaffer İlhan Erdost
 
Metin Demirtaş
 
Metin Altıok
 
Mehmet Taner
 
Murtaza Vural
 
Müslim Çelik
 
Mehmet Müfit
 
Metin Cengiz
 
Mehmet Yaşın
 
Muzaffer Özdemir
 
 
 
 
Namık Kemal
 
Nazım Hikmet
 
Necmettin Halil Onan
 
Necip Fazıl Kısakürek
 
Niyazi Akıncıoğlu
 
Nahit Ulvi Akgün
 
Necati Cumalı
 
Nevzat Üstün
 
Nihat Ziyalan
 
Nurer Uğurlu
 
Nihat Behram
 
Neşe Yaşın
 
Nevzat Çelik
 
 
 
Orhan Seyfi Orhon
 
Orhan Veli Kanık
 
Oktay Rıfat
 
Orhon M. Arıburnu
 
Onat Kutlar
 
Oktay Tuncer
 
Ozan Telli
 
Oğuzhan Akay
 
Orhan Alkaya
 
 
 
Ömer Bedrettin Uşaklı
 
Ömer Faruk Toprak
 
Özdemir Asaf
 
Özcan Yalım
 
Özdemir İnce
 
Özkan Mert
 
 
 
Recaizade Mahmut Ekrem
 
Rıza Tevfik Bölükbaşı
 
Rıfat Ilgaz
 
Rüştü Onur
 
Ruşen Hakkı
 
Refik Durbaş
 
Ramazan Üren
 
 
 
Şinasi
 
Süleyman Nesip
 
Şukufe Nihal
 
Sait Faik Abasıyanık
 
Sabahattin Ali
 
Sabri Esat Siyavuşgil
 
S.Aldanır
 
Salah Birsel
 
Suat Taşer
 
Sabahattin Kudret Aksal
 
Sabahattin Batur
 
Şükrü Enis Regü
 
Sunullah Arısoy
 
Sabri Altınel
 
Şükran Kurdakul
 
Seyfettin Başcıllar
 
Sezai Karakoç
 
Süreyya Berfe
 
Sennur Sezer
 
Seyyit Nezir
 
Şükrü Erbaş
 
Salih Bolat
 
Suha Tuğtepe
 
Suat Vardal
 
Sunay Akın
 
Seyhan Erözçelik
 
 
 
Tevfik Fikret
 
Turgut Uyar
 
Tahsin Saraç
 
Talat Sait Halman
 
Tevfik Akdağ
 
Teoman Karahun
 
Tekin Sönmez
 
Türkan İldeniz
 
Tarık Günersel
 
Tuğrul Tanyol
 
Turgay Fişekçi
 
 
 
Ümit Yaşar Oğuzcan
 
Ülkü Tamer
 
 
 
Vedat Türkali
 
 
 
Yahya Kemal Beyatlı
 
Yaşar Nabi Nayır
 
Yılmaz Gruda
 
Yaşar Miraç
 
Yılmaz Odabaşı
 
 
 
Ziya Paşa
 
Ziya Gökalp
 
Zeki Ömer Defne
 
Ziya Osman Saba