Make your own free website on Tripod.com

VISI DAN MISI SEKOLAH

 

VISI SEKOLAH

1.   Membina dan membentuk minda guru, murid dan masyrakat setempat ke arah pengisian Wawasan 2020.
2.   Mengeluarkan lebih ramai murid-murid cemerlang dalam UPSR.
3.   Melaksanakan program-program peningkatan produktiviti dalam Pengajaran dan Pembelajaran sejajar dengan perkembangan pendidikan berkomputer, sains dan berteknologi tinggi.
4.   Menekankan kepada Falsafah sekolah dan Prinsip Sekolah iaitu "Melahirkan insan yang Beriman, Beramal dan Berbakti melalui Berusaha, Bertawakal dan Insyaalah Berjaya.

 

 

MISI SEKOLAH


1.   Mendidik dan melahirkan murid-murid yang berwibawa, berketrampilan,          berdikari dan berwawasan.
2.   Melaksanakan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Negara.
3.   Mewujudkan Budaya Sekolah yang cintakan ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia.