Make your own free website on Tripod.com

Text Box:

Rounded Rectangle: Respirasi Anaerob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: Respirasi Anerob dalam Otot

 

 

 

 

 

Text Box: Respirasi anaerob adalah proses penguraian glukosa untuk menghasilkan tenaga tanpa menggunakan oksigen. Sesetengah organisma seperti bakteria, kulat, haiwan dan tumbuhan menjalankan proses ini. Proses ini menghasilkan sedikit tenaga. Secara umumnya terdapat sedikit perbezaan antara respirasi dan fotosintesis oleh tumbuhan.
Semasa tiada oksigen, haiwan menguraikan glukosa kepada asid laktik dan membebaskan sedikit tenaga. Tumbuhan pula menguraikan glukosa kepada etanol dan karbon dioksida serta membebaskan tenaga. Secara ringkasnya 
C6H12O6        2C3H603 + TENAGA BAGI HAIWAN dan
C6H12O6          2C5H50H + 2C02 TENAGA BAGI TUMBUHAN
 
 
Text Box: Sel yis menjalankan respirasi anaerob semasa kekurangan oksigen. Proses ini dinamakan sebagai penapaian. Dalam penapaian yis, glukosa diuraikan kepada etanol dan karbon dioksida sebagai hasil sampingan dengan pembebasan tenaga.
Kebanyakan tenaga dalam glukosa masih terdapat sebagai tenaga kimia dalam etanol yang dihasilkan, ini dapat dilihat pada rajah berikut ;
 

                                                                                   

Text Box: Respirasi Anerob dalam Yis
                            Text Box: Rajah ; OTOT PADA BADAN MANUSIA
                                                   

 

 

 

Text Box: Semasa menjalankan aktiviti fizikal yang cergas, otot-otot mungkin menggunakan oksigen pada kadar yang melebihi kadar pembekalan oksigen.
Ketika ini, respirasi aerob dan anaerob dijalankan serentak untuk menghasilkan tenaga yang secukupnya.
Dalam respirasi anaerob, glukosa diuraikan kepada asid laktik, dengan pembebasan sedikit tenaga.
Pengumpulan asid laktik dalam otot akan menyebabkan kelesuan otot apabila kepekatannya bertambah.
Asidlaktik boleh dioksidakan menjadi karbon dioksida dan air, sekiaranya oksigen mencukupi.
Jika bekalan oksigen tidak mencukupi , hutang oksigen akan terjadi di mana kadar pernafasan serta denyutan bertambah. Tindakan ini menyebabkan percepatan pertukaran gas di peparu serta mempercepatkan aliran darah untuk mmperoleh lebih oksigen bagi pengoksidaan asid laktik.
Aliran darah juga menghantar asid laktik ke hati di mana ia ditukar menjadi glukosa.
 

 

Text Box: Rajah ; YIS YANG DIGUNAKAN DALAM ROTI
       

                                                                                                   

 

 

Text Box: Pengukuhan Minda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentagon: Semasa menjalankan aktiviti cergas bekalan oksigen tidak mencukupi.

 

Text Box: Glukosa                 asid laktik + tenaga

Text Box: a) asid laktik + oksigen          karbon dioksida +   air + tenaga
b) asid laktik               glukosa
c) glukosa        glikogen (disimpan dalam otot)

 

 

 

 

Pentagon: Selepas aktiviti cergas, pelari bernafas tercungap-cungap untuk mendapatkan bekalan oksigen tambahan bagi membayar hutang oksigen.