Make your own free website on Tripod.com

"Het Lage Land"De sportvelden van SDOO zijn gelegen aan de Poort van Midden Gelderland Groen 4 te Heteren.
Kantine telefonisch bereik baar: 026-4722649

Senioren/junioren/pupillen
Senioren 18 jaar en ouder
Junioren
A 16 - 17 jaar (elftallen)
B 14 - 15 jaar (elftallen)
C 12 - 13 jaar (elftallen)
Pupillen
D 10 - 11 jaar (elftallen)
E 8 - 9 jaar (zeventallen)
F 6 - 7 jaar (zeventallen)

Aan- en afmelding
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden d.m.v. een inschrijfformulier, dat verkrijgbaar is bij de secretarissen en de wedstrijdsecretarissen senioren en jeugd, als mede bij de ledenadministratie.
Ouders/verzorgers kunnen nieuwe leden op dezelfde wijze, en bij dezelfde personen aanmelden als hierboven beschreven.Bij inschrijving als spelend jeugd of seniorenlid dient ook, liefst gelijktijdig, een recente pasfoto te worden verstrekt.Indien U zich wilt afmelden als lid kunt U eveneens bij hierboven vermeld terecht.

Echter wel voor 1 juli, anders loopt de contributie verplichting door. Wij treffen deze maatregel, omdat anders de voorbereiding van de competitie problematisch wordt.


Proefleden en 5-jarigen
Wie de kat nog even uit de boom wil kijken, kan een poosje op proef aan de trainingen deelnemen.
5-jarigen kunnen ook al lid worden, eventueel beperkt tot deelname aan trainingen en andere activiteiten.

Sportkeuring
Voorheen was het zo dat elke voetballer een sportkeuring onderging en daarna pas speelgerechtigd was. Dat is nu niet meer zo. De verantwoordelijkheid ligt bij de speler(ouders). Heeft u twijfels, laat u dan eerst door de arts adviseren.

Sportuitrusting
Met uitzondering van de elftallen die gesponsord worden, dient men de sportuitrusting op eigen kosten aan te schaffen.

SDOO kent het volgende tenue:
shirt : rood en wit
broek : wit
kousen : rood

Competitiestanden
Van de KNVB ontvangen wij tweewekelijks de competitiestanden. De desbetreffende computer-uitdraai hangt steeds in het clubgebouw.

Scheenbeschermers
Met ingang van het seizoen 1999-2000 is in het gehele amateurvoetbal het dragen van scheenbeschermers verplicht gesteld. De scheidsrechters worden verzocht voor aanvang van de wedstrijd bij het inspecteren van tenue en schoeisel, tevens het dragen van scheenbeschermers te betrekken. Spelers die geen scheenbeschermers dragen dienen op deze verplichting te worden gewezen. De periode welke is gelegen tussen aanvang van het seizoen en 31 december 1999 wordt in dit kader als overgangsperiode aangemerkt. Met ingang van 1 januari 2000 kunnen spelers die binnen het ammateur voetbal geen scheenbeschermers dragen niet aan de wedstrijden deelnemen.

Winterpauze
De competitie loopt van begin september tot half mei. In de winter is er ongeveer vanaf Kerstmis een onderbreking (3 weken) voor de junioren.
Voor de pupillen ligt de competitie langer stil (tot februari).
Die periode overbruggen we zoveel mogelijk in de zaal of op kunstgras. De buiten training wordt in de winter, behalve tussen Kerstmis en Nieuwjaar, niet onderbroken.

Scheidsrechtergroep
SDOO kan al jaren bogen op een eigen scheidsrechtergroep. Enige enthousiaste leden binnen onze vereniging hebben op zich genomen om wedstrijden van onze jeugd en lagere seniorenteams te leiden. Zij hebben daarvoor een scheidsrechtercursus gevolgd.
Een beroep kunnen doen op gediplomeerde scheidsrechters komt ook het peil van de wedstrijd ten goede.

Jeugdreisjes
Het is inmiddels traditie geworden dat onze pupillen en junioren aan het eind van het voetbalseizoen een weekend 'op reis' gaan. Men spaart hier zelf voor. Daarnaast levert SDOO een financiŽle bijdrage.
Er wordt steeds gezord voor voldoende en enthousiaste begeleiding, die ook een programma voor de reisjes opstelt. Tijdig worden ouders en spelers over deze reisjes geÔnformeerd.

Verzekering
Door de vereniging is via de KNVB ten behoeve van alle leden zorggedragen voor zowel een aansprakelijkheidsverzekering (W.A.) als ongevallenverzekering.

Jeugdplan
SDOO beschikt over een jeugdplan waarmee op dit moment gewerkt wordt. Dit plan bevat allerlei afspraken over de wijze waarop wij de voetbaltechnische en tactische ontwikkelingen van spelers en groep bevorderen.
Gedacht moet worden aan afspraken over:
de training: hoe vaak en hoe lang; door wie gegeven; inhoud en opbouw; technische en tactische vaardigheden; groepsgrootte; conditietraining; trainingmateriaal.
Het selectiesysteem en de overgang naar de senioren.
De voorbereiding op het voetbalseizoen.
De taakomschijving van leiders en trainers
De training van keepers
Werken met een jeugdplan brengt samenhang aan in de voetbalontwikkeling van onze jeugdspelers.

Enkele gedragsregels
Spelers worden steeds op tijd op onze accomodatie verwacht.
Voor trainingen is dat in ieder geval een kwartier van tevoren.
Voor wedstrijden gelden per team afgesproken regelingen.
Het is belangrijk dat spelers zich na wedstrijden of trainingen douchen en andere kleding dragen dan tijdens het sporten. Badslippers zijn daarbij gewenst.
Er kunnen zich bepaalde omstandigheden voordoen dat een speler soms niet kan trainen (of deelnemen aan een wedstrijd). Trainers of leiders horen daar tijdig van op de hoogte te worden gebracht. Zomaar wegblijven zonder iets te zeggen is niet een houding die wij van onze spelers verwachten. Daarvan worden anderen vaak de dupe.
Spelers dragen met trainers en leiders gezamelijke verantwoordelijkheid voor de materialen die tijdens de training worden gebruikt. Daaronder valt ook het schoonhouden en goed achterlaten van de kleedkamers. Met elkaar moeten we zuinig zijn op onze accomodatie. Dit geldt ook voor de sportaccomodaties van verenigingen waar we op bezoek zijn.
Voor de jongere jeugdleden vinden wij het (vooral in de wintermaanden en wanneer zij niet gebracht en gehaald worden) belangrijk dat zij met elkaar in kleine groepjes van en naar het sportpark gaan. Let daarbij steeds op goede verlichting op de fiets.

 

Bestuur

Voorzitter Tonny
Secretaris Leo
Penningmeester Ton
Kadercoordinator  
Technische zaken Henk

Commissies

Technishe Commissie

Bestuurslid T.C. Henk
Wedstrijdsecretaris senioren/jeugd Dilly
Jeugdcoordinator Chris
Seniorencoordinator Wim en Ed

 

Technische Staf

Bouw en onderhoudscommissie Joke, Gerrit en Ruud
Onderhoud velden/materiaal Kees en Dirk
Onderhoud wedstrijdballen Antoon
Activiteitencommissie Gerard en Roelie
Contact Businessclub Peter
Redactie clubblad Gijsbert, Dirk, Jan en Sanne
Advertentie verkoop Tonny
Ledenadministratie Leo

 

Clubblad

Het clubblad verschijnt om de drie weken. De kopij die in dit clubblad wordt afgedrukt vertolkt niet altijd de mening van s.v. S.D.O.O. De redactie is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

De redactie is bij Gijsbert in goede handen.

De advertentieverkoop regelt Tonny (nog steeds) en Rijnkant All Print verzorgt de druk.

Kopij

Sluitingsdatum voor het inleveren van kopij voor het volgendeclubblad is 5 December tot s'avonds 18.00 uur.

Afgelasting

Afgelsting kan geschieden door de K.N.V.B. Dan wordt hethele programma geschrapt. Ook S.D.O.O. of de vereniging waar we op bezoek moeten kan tot afgelasting besluiten.

Dit geschiedt op zaterdag en/of zondagmorgen. Vanaf zaterdagmorgenkunt u bellen naar de kantine van onze vereniging (tel. 026-4722649).

Als het gehele proramma afgelast wordt kunt u dit ook terugvinden op teletekst pagina 63.

De elftallen van S.D.O.O.komen uit in district Oost van de K.N.V.B. Veelal worden drie catogorieŽn genoemd, te weten:

categorie 1: standaardelftal (eerste elftallen)

categorie 2: overige seniorenelftallen en meisjes

categorie 3: jeugdelftallen

 

 

Heeft u vragen of opmerkingen vul dan dit formulier in of mail ons op het volgende adres: SDOO@gijsbert.demon.nl    Naam   :     E-mail  :    


    Type hier uw vraag/opmerking: