Make your own free website on Tripod.com
 


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΑΣΤΟΥ  ΜΕΤΑ  ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

Θ.Κ.Κόνωνας,Πλαστικός Χειρουργός

Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής
"Ιπποκράτειο" Περιφερειακό  Γεν. Νοσοκομείο Αθηνών

Τηλ: 210-7700634,  6978294355
Νοσοκομείο: 210-7483770
e-mail: Tkononas@yahoo.com

Δέσποινα  Β. Μυλωνάκη

Ειδικευομένη  Γενικής  Χειρουργικής - Α'  Προπαιδευτική   Χειρουργική  Κλινική   Πανεπιστημίου  Αθηνών Τι είναι η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή;

Η αποκατάσταση του μαστού μετά από μαστεκτομή περιλαμβάνει το σύνολο των χειρουργικών επεμβάσεων που έχουν ως σκοπό τη δημιουργία καινούργιου μαστού σε γυναίκες που έχουν υποστεί μαστεκτομή για καρκίνωμα. Οι επεμβάσεις αποκατάστασης στοχεύουν στην ανακατασκευή του όγκου και του σχήματος του μαστού και του συμπλέγματος θηλής-άλω. Στις επεμβάσεις αποκατάστασης συμπεριλαμβάνονται και αυτές που γίνονται στον ετερόπλευρο υγιή μαστό, για την επίτευξη συμμετρίας ή για προληπτικούς λόγους.
 

Πώς και πότε μπορώ να πληροφορηθώ για τις δυνατότητες ανακατασκευής του μαστού;

Οι γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού χρειάζονται εξατομικευμένη προσέγγιση από την ομάδα μαστού στην οποία συμμετέχει και ο πλαστικός χειρουργός. Ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην ενδιαφερόμενη γυναίκα για όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν για την ανακατασκευή του μαστού της. Η ενημέρωση της ασθενούς είναι δυνατόν να γίνει πριν ή μετά την εγχείρηση της μαστεκτομής. Η άσκηση οποιασδήποτε μορφής ψυχολογικής πίεσης από τρίτους(σύζυγο, συγγενικό περιβάλλον, φίλες) για να ενδώσει η ασθενής στην ιδέα της επέμβασης αποκατάστασης του μαστού είναι κατακριτέα και αντιδεοντολογική.
 

Υπάρχει κάποιος σοβαρός ιατρικός λόγος για να μην προχωρήσω σε εγχείρηση αποκατάστασης του μαστού;

Από ογκολογικής πλευράς όλες οι ασθενείς που έχουν υποστεί ή πρόκειται να υποστούν μαστεκτομή μπορούν να υποβληθούν σε εγχείρηση αποκατάστασης του μαστού τους εφόσον βέβαια το επιθυμούν, εκτός και αν η πρόγνωση της νόσου τους είναι τόσο δυσοίωνη που θα καθιστούσε κάθε προσπάθεια ανακατασκευής του μαστού μάταιη και άσκοπη.

Αυτό που προέχει είναι η εκρίζωση της νόσου, χωρίς βέβαια να παραγνωρίζεται η σημασία του μαστού στην σεξουαλική ζωή και την εν γένει ψυχική υγεία της γυναίκας. Επ'ουδενί λόγο δεν θα πρέπει να θυσιάζεται η ριζικότητα της χειρουργικής επέμβασης, να παραλείπεται ή να καθυστερεί η έναρξη της συμπληρωματικής θεραπευτικής αγωγής (χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας) χάριν της επίτευξης ενός ελκυστικότερου αισθητικού αποτελέσματος.
 

Η επέμβαση στον ετερόπλευρο μαστό είναι πάντοτε αναπόφευκτη;

Λόγω του ότι η επίτευξη συμμετρίας αποτελεί έναν από τους κύριους στόχους της επέμβασης αποκατάστασης, είναι δυνατόν να απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση στον ετερόπλευρο υγιή μαστό. Ετσι, είναι δυνατό να απαιτηθεί σμίκρυνση του υγιούς μαστού σε περιπτώσεις μεγαλομαστίας, ανόρθωση του μαστού με δερματοπηξία σε περίπτωση πτώσης του μαστού, ενώ σε ασθενείς με πολύ μικρούς μαστούς(υποπλαστικούς μαστούς) μπορεί να απαιτηθεί η τοποθέτηση ενθέματος μαστού στον υγιή μαστό για αύξηση του μεγέθους του.

Επίσης, σε ασθενείς με μεγάλο κίνδυνο ανάπτυξης καρκινώματος στον ετερόπλευρο μαστό, όπως συμβαίνει σε πολυεστιακό λοβιακό καρκίνωμα μαστού ενδεχόμενα να απαιτηθεί για προληπτικούς λόγους απλή ή υποδόρια μαστεκτομή του ετερόπλευρου μαστού και αμφοτερόπλευρη ανακατασκευή των μαστών.
 

Πότε μπορεί να γίνει η επέμβαση αποκατάστασης του μαστού (χρονικός προγραμματισμός);

Η ανακατασκευή του μαστού γίνεται είτε ταυτόχρονα με την επέμβαση της μαστεκτομής{άμεση αποκατάσταση} είτε σε δεύτερο χρόνο, μετά από παρέλευση μερικών μηνών{αποκατάσταση σε δεύτερο χρόνο ή όψιμη αποκατάσταση}.
 

Ποιό είναι το όφελος από την άμεση αποκατάσταση του μαστού;
(εικόνα άμεσης ανακατασκευής του μαστού μετά υποδόριο μαστεκτομή)

Η άμεση αποκατάσταση του μαστού έχει το σημαντικό όφελος ότι η γυναίκα δεν βλέπει καθόλου την εικόνα του ακρωτηριασμένου εαυτού της και έτσι αποφεύγεται το έντονο ψυχολογικό τραύμα από την ακρωτηριαστική επέμβαση της μαστεκτομής. Αυτό, αποτελεί στοιχείο που επιδρά θετικά στον ψυχισμό της ασθενούς και συμβάλλει σε μια περισσότερο αισιόδοξη αντιμετώπιση της νόσου και κατ’ επέκταση στην ταχύτερη ανάρρωση.
 

Ποιά είναι τα μειονεκτήματα της άμεσης αποκατάστασης του μαστού;

Οι αντιρρήσεις που προβάλλοται στην άμεση αποκατάσταση αφορούν τα ακόλουθα: 1. συγκάλυψη και καθυστέρηση της έγκαιρης διάγνωσης της τοπικής υποτροπής, 2. η άμεση αποκατάσταση κρίνεται άσκοπη και βλαβερή σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνωμα, 3. αδυναμία σωστής εκτίμησης από μέρους της ασθενούς των αποτελεσμάτων της εγχείρησης αποκατάστασης, καθώς δεν έχει την εμπειρία της ζωής χωρίς μαστό, 4. καθυστέρηση της έναρξης συμπληρωματικής χημειοθεραπείας, λόγω διαταραχής των μηχανισμών της επούλωσης, 5. αυξημένη συχνότητα επιπλοκών και νοσηρότητα, 6. μη ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα.
 

Αληθεύει η άποψη ότι η άμεση αποκατάσταση του μαστού καθυστερεί την έγκαιρη διάγνωση της τοπικής υποτροπής;

Η άποψη ότι η άμεση επανόρθωση του μαστού καθυστερεί την έγκαιρη διάγνωση και την έναρξη θεραπείας της τοπικής υποτροπής δεν ευσταθεί. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η άμεση αποκατάσταση του μαστού δεν προκαλεί αξιοσημείωτη καθυστέρηση στην έγκαιρη διάγνωση της υποτροπής και δεν επιβαρύνει τη συνολική πρόγνωση των ασθενών. Εξ'άλλου η τοπική υποτροπή εντοπίζεται στο δέρμα ή το υποδόριο λίπος με αποτέλεσμα να γίνεται εύκολα αντιληπτή, ιδίως στις περιπτώσεις που η ανακατασκευή του μαστού γίνεται με την τοποθέτηση του ενθέματος του μαστού κάτωθεν των μυών.
 

Τι σημαίνει αποκατάσταση του μαστού σε δεύτερο χρόνο ή όψιμη αποκατάσταση του μαστού;
 
 

Ο όρος όψιμη αποκατάσταση ή αποκατάσταση του μαστού σε 2ο χρόνο, αναφέρεται στην ανακατασκευή του μαστού που γίνεται μετά από μερικές ημέρες μέχρι και χρόνια συνήθως όμως μετά από 6 - 12 μήνες μετά την μαστεκτομή. Παλαιότερα απαιτείτο αναμονή για δύο τουλάχιστον χρόνια μετά την μαστεκτομή προτού γίνει η ανακατασκευή του μαστού, με το σκεπτικό ότι οι περισσότερες υποτροπές παρατηρούνται μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Από ογκολογικής πλευράς δεν υπάρχει λόγος να τίθενται χρονικά όρια ασφαλείας μεταξύ μαστεκτομής και επανόρθωσης του μαστού. Κανένα χρονικό διάστημα αναμονής, δεν μπορεί να θεωρηθεί χρονικό διάστημα ασφαλείας, αφού τίποτε δεν αποκλείει την εμφάνιση υποτροπής σε ένα απώτερο χρόνο. Η εμφάνιση ή όχι υποτροπής εξαρτάται από την βιολογική συμπεριφορά του όγκου και το στάδιο της νόσου και δεν φαίνεται να σχετίζεται με τον χρόνο που θα αποφασισθεί να γίνει η αποκατάσταση του μαστού.
 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αποκατάστασης σε δεύτερο χρόνο;

Υπέρ της όψιμης αποκατάστασης συνηγορούν τα ακόλουθα:

α. Πιστεύεται, ότι με την αποκατάσταση σε δεύτερο χρόνο δίνεται επαρκής χρόνος για την πλήρη επούλωση του χειρουργικού τραύματος, για την απορρόφηση αιματώματος ή συλλογών ορώδους υγρού και για την ωρίμανση της ουλής της μαστεκτομής. Ετσι, το δέρμα στο πρόσθιο ημιθωράκιο γίνεται μαλακό και ευκίνητο γεγονός που διευκολύνει τους χειρουργικούς χειρισμούς της ανακατασκευής.

β. Η ασθενής βλέποντας και ζώντας με τη δυσμορφία της μαστεκτομής για μερικούς μήνες, μπορεί να εκτιμήσει και να δεχθεί θετικότερα το αποτέλεσμα της αποκατάστασης.

γ. Δίνεται η δυνατότητα πλήρους ανάρρωσης από μια μείζονα χειρουργική επέμβαση, ώστε να κρίνει η ασθενής ήρεμα και ανεμπόδιστα, και όχι κάτω από συνθήκες συναισθηματικής φόρτισης, την αναγκαιότητα ή όχι της ανακατασκευής του μαστού. Επίσης, υπάρχει χρόνος για την πλήρη ενημέρωση της ασθενούς σχετικά με τις δυνατότητες ανακατασκευής που προσφέρονται και την επιλογή του χειρουργού της.

δ. Δίνεται ο χρόνος στον χειρουργό και την ασθενή να αναπτύξουν αρμονική σχέση εμπιστοσύνης, που δεν είναι εφικτή όταν η αποκατάσταση γίνεται ταυτόχρονα με την μαστεκτομή και κάτω από επείγουσες συνθήκες.

ε. Μερικοί χειρουργοί θεωρούν ότι η αποκατάσταση σε δεύετρο χρόνο επιτρέπει ευκολότερα την επίτευξη συμμετρίας των δύο μαστών από ότι η άμεση αποκατάσταση.

στ. Τέλος, υπάρχει αρκετός χρόνος να γίνει ακριβής παθολογοανατομική εξέταση του όγκου και σταδιοποίηση της νόσου, να συμπληρωθεί η αγωγή με ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία που κρίνεται απαραίτητη, πριν επιχειρηθεί η αποκατάσταση του μαστού.
 

Ποιά άποψη κυριαρχεί σήμερα όσον αφορά τον χρονικό προγραμματισμό της επέμβασης αποκατάστασης;

Οι σύγχρονες τάσεις υποστηρίζουν την άμεση αποκατάσταση τουλάχιστον για καρκινώματα στα αρχικά στάδια, διότι θεωρείται ογκολογικά ασφαλής για την ασθενή και εξασφαλίζει ικανοποιητικά αισθητικά αποτελέσματα. Εν τούτοις, η τελική απόφαση για τον χρονικό προγραμματισμό της επέμβασης θα πρέπει να λαμβάνεται από κοινού από τον χειρουργό, τον ογκολόγο και τον πλαστικό χειρουργό, αφού προηγηθεί πλήρης ενημέρωση της ασθενούς για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε τύπου αποκατάστασης.

  Αρχή κειμένου

Ποιές είναι οι τεχνικές ανακατασκευής του μαστού;

Η αποκατάσταση του μαστού γίνεται με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:

Α. ενθέματα μαστού (περιέχουν υγρή σιλικόνη ή φυσιολογικό ορό)

Β. διατατήρες ιστών, που στην συνέχεια αντικαθίστανται από ενθέματα μαστού

Β. κρημνοί, όπως είναι ο εγκάρσιος μυοδερματικός κρημνός του ορθού κοιλιακού μυός(tram flap), ο μυοδερματικός κρημνός του πλατέος ραχιαίου μυός καθώς και οι ελεύθερα αγγειούμενοι μυοδερματικοί κρημνοί (free vascularized flaps) που απαιτούν μικροχειρουργική τεχνική και δεν αποτελούν επεμβάσεις ρουτίνας.
 

Τι είναι τα ενθέματα μαστού και ποιά τα είδη τους;

Τα ενθέματα μαστού είναι ασκοί(μπαλόνια) των οποίων το εξωτερικό περίβλημα τους αποτελείται από σιλικόνη και που πληρούνται είτε από υγρή σιλικόνη είτε από φυσιολογικό ορό. Η αποκατάσταση του μαστού με ενθέματα γίνεται με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:
1.μόνιμο ένθεμα που περιέχει σιλικόνη ή φυσιολογικό ορό
2.διατατήρας ιστών που στην συνέχεια αντικαθίσταται από μόνιμο ένθεμα
3.μόνιμο διατατό ένθεμα που αποτελεί συνδυασμό διατατήρα ιστών και μόνιμου ενθέματος. Το μόνιμο διατατό ένθεμα αποτελείται από ένα εξωτερικό χώρο που προοδευτικά πληρούται από φυσιολογικό ορό (διατατήρας ιστών) και ένα εσωτερικό χώρο που περιέχει σιλικόνη(μόνιμο ένθεμα). Τα μόνιμα διατατά ενθέματα έχουν το σημαντικό πλεονέκτημα ότι δεν απαιτείται δεύτερη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του ενθέματος και αντικατάστασή του με μόνιμο ένθεμα σιλικόνης ή φυσιολογικου ορού.
 

Ποιά η ένδειξη εφαρμογής των ενθεμάτων μαστού και ποιά τα μειονεκτήματα τους;
(εικόνα αποκατάστασης μαστού με ενθέματα σιλικόνης)

Η αποκατάσταση με ενθέματα έχει ένδειξη σε περιπτώσεις απλής ή τροποποιημένης ριζικής μαστεκτομής που διατηρείται ακέραιος ο μείζων θωρακικός μυς, και στις περιπτώσεις που υπάρχει σχετική επάρκεια δέρματος. Μειονέκτημά τους θεωρείται η αδυναμία εξασφάλισης ικανοποιητικού αποτελέσματος σε μεγάλους μαστούς καθώς και της φυσιολογικής πτώσης του μαστού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των ενθεμάτων μαστού παραμένει η ανάπτυξη αντιδραστικού ινώδους συνδετικού ιστού(κάψας) γύρω από το ένθεμα που δεν θωρείται επιπλοκή, καθώς αποτελεί φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού για να απομονώσει το ξένο σώμα(ένθεμα). Στις περισσότερες περιπτώσεις η κάψα δεν προκαλεί σοβαρά προβλήματα ή ιδιαίτερα έντονα συμπτώματα.

Τα ενθέματα μαστού προσφέρουν εύκολη και συχνά ικανοποιητική λύση ανακατασκευής του μαστού σε ασθενείς με ολιγότερες απαιτήσεις, ιδιαίτερα αν λάβει καποιος υπόψη ότι τυχόν ατέλειες και ασυμμετρίες δύσκολα γίνονται αντιληπτές πάνω από τον στηθόδεσμο.
 

Υπάρχει σχέση μεταξύ των ενθεμάτων σιλικόνης και της ανάπτυξης καρκίνου;

Τα ενθέματα σιλικόνης, που χρησιμοποιούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, δεν έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής ότι έχουν κάποια σχέση με την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού ή καρκίνου σε άλλο σημείο του σώματος. Το 1992 το FDA (Αμερικάνικος Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων) απαγόρευσε την εφαρμογή ενθεμάτων μαστού που περιέχουν σιλικόνη, με το αιτιολογικό ότι δεν είχαν προηγηθεί όλες οι απαραίτητες κλινικές εργασίες από τις κατασκευάστριες εταιρείες που να απέκλειαν την πιθανότητα καρκινογένεσης στις ασθενείς στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν ενθέματα σιλικόνης. Στα μέσα του 1994 αναιρέθηκε από το FDA η απόφαση του 1992, με αποτέλεσμα να επιτραπεί η εκ νέου χρήση τους σε επεμβάσεις αποκατάστασης του μαστού καθώς και σε περιπτώσεις αύξησης του φυσιολογικού όγκου των μαστών, δηλαδή για αισθητικούς λόγους βάσει πρωτοκόλλου. Στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο τα ενθέματα μαστού που περιέχουν σιλικόνη ουδέποτε έπαυσαν να χρησιμοποιούνται καθώς ο περιορισμός αφορούσε μόνον τις ΗΠΑ.
 

Αληθεύει ότι τα ενθέματα του μαστού μπορεί να ραγούν ή να διαφύγει το περιεχόμενό τους(σιλικόνη) με δυσάρεστες για την υγεία μου συνέπειες;

Η ρήξη του ενθέματος είναι σπάνια. Μετά από αρκετά χρόνια συνήθως περισσότερα από 10-15 χρόνια, έχει παρατηρηθεί ότι σε ένα μικρό ποσοστό ασθενών παρατηρείται διαφυγή σιλικόνης χωρίς να υπάρχει ρήξη του περιβλήματος του ενθέματος, η οποία όμως δεν προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα υγείας. Η διαφυγή σιλικόνης περιορίζεται μέσα στο συνδετικό ιστό της κάψας που περιβάλλει το ένθεμα, χωρίς βέβαια να αποκλείεται η μετανάστευση της ακόμη και σε μακρινά σημεία του σώματος με αποτέλεσμα την εκδήλωση αντίδρασης προς ξένο σώμα και την πρόκληση φλεγμονώδους αντίδρασης και ίνωσης. Η κυκλοφορία σιλικόνης στον ανθρώπινο οργανισμό δεν είναι επιβλαβής αν αναλογισθεί κανείς ότι τα ποσά σιλικόνης που εισέρχονται στον οργανισμό μας με τις τροφές, τα καλλυντικά και τα φάρμακα μπορεί να υπερβαίνουν αυτά που προέρχονται από πιθανή διαφυγή σιλικόνης από το ένθεμα.
 

Είναι αλήθεια ότι τα ενθέματα σιλικόνης ενοχοποιούνται για την εμφάνιση αυτοάνοσων νοσημάτων του συνδετικού ιστού;

Μερικές γυναίκες παραπονούνται μετά την τοποθέτηση των ενθεμάτων σιλικόνης για αρθραλγίες, μυαλγίες, μυική αδυναμία. Πριν μερικά χρόνια είχε διατυπωθεί η άποψη ότι τα ενθέματα σιλικόνης ενδεχόμενα να ευθύνονται για την εμφάνιση διαφόρων αυτοάνοσων νοσημάτων του συνδετικού ιστού όπως είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο ερυθηματώδης λύκος, το σκληρόδερμα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο σε δύο μεγάλες έρευνες, δηλαδή δεν βρέθηκε να σχετίζονται τα ενθέματα σιλικόνης με παθήσεις του συνδετικού ιστού. Παρ’ όλα αυτά σε ασθενείς με διεγνωσμένη νόσο του συνδετικού ιστού είναι προτιμότερο να αποφεύγονται ενθέματα σιλικόνης και αντ’ αυτών να χρησιμοποιούνται ενθέματα μαστού που περιέχουν φυσιολογικό ορό.

 Αρχή κειμένου

Τι είναι οι διατατήρες ιστώνκαι πότε χρησιμοποιούνται;
(εικόνα tissue expanders)

Ο διατατήρας ιστών είναι είδος ασκού από περίβλημα σιλικόνης που προοδευτικά πληρούται με φυσιολογικό ορό διαμέσου μιας βαλβίδας(port). Η βαλβίδα είτε είναι ενσωματωμένη στην πρόσθια επιφάνεια του διατατήρα είτε τοποθετείται υποδόρια(κάτω από το δέρμα) και συνδέεται με τον διατατήρα με ένα πλαστικό σωλήνα.

Οι διατατήρες ιστών χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει επάρκεια δέρματος στο θωρακικό τοίχωμα με αποτέλεσμα να κρίνεται απαραίτητη η διάταση των μαλακών μορίων του πρόσθιου ημιθωρακίου με σκοπό τη δημιουργία του κατάλληλου χώρου(θήκης) μέσα στον οποίο θα τοποθετηθεί εύκολα το μόνιμο ένθεμα μαστού. Η πλήρωση του διατατήρα με φυσιολογικό ορό αρχίζει 2-3 εβδομάδες μετά την τοποθέτησή του στην θήκη στο πρόσθιο ημιθωράκιο, όταν ήδη θα έχει επουλωθεί πλήρως το χειρουργικό τραύμα. Η διαδικασία της πλήρωσης του διατατήρα ιστών με φυσιολογικό ορό συμπληρώνεται μέσα σε χρονικό διάστημα 4-6 εβδομάδων, ανάλογα με το βαθμό της επιθυμητής διάτασης. Η αφαίρεση και αντικατάσταση του διατατήρα ιστών από το μόνιμο ένθεμα μαστού, γίνεται 2-3 μήνες μετά την συμπλήρωσης της διάτασης του διατατήρα ιστών.
 

θα έχω να αντιμετωπίσω κάποια προβλήματα από το διατατήρα ιστών μέχρι την αντικατάστασή του από το μόνιμο ένθεμα μαστού;

Με αυτήν την τεχνική απαιτούνται συχνές, ανά εβδομάδα, επισκέψεις στο ιατρείο μέχρις ότου επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, γεγονός που μπορεί να διαταράξει την φυσιολογική ζωή της ασθενούς. Επίσης, είναι δυνατόν κατά την διάρκεια της πλήρωσης με φυσιολογικό ορό, η ασθενής να αισθάνεται πόνο, που αντιμετωπίζεται εύκολα με αναλγητικά. Θα πρέπει η ασθενής να ενημερώνεται ότι για κάποιο χρονικό διάστημα θα πρέπει να περιορίσει μερικές από τις αθλητικές δραστηριότητες της και ότι δεν θα μπορεί να φορά ορισμένα ρούχα. Επίσης, λόγω του υπερδιατεταμένου διατατήρα, είναι δυνατόν η ασθενής να παρουσιάζει κάποιου βαθμού σωματική ασυμμετρία μέχρι την τελική αποκατάσταση.
 

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα της αποκατάστασης του μαστού που γίνεται με διατατήρες ιστών;
(Εικόνα αποκατάστασης μαστού με διατατήρα ιστών)

Η αποκατάσταση του μαστού με διατατήρες ιστών έχει τα ακόλουθα σημαντικά πλεονεκτήματα: α. η ανακατασκευή γίνεται με δέρμα που έχει ίδιο πάχος, υφή και χροιά προς τον ετερόπλευρο υγιή μαστό, β. δίνει καλύτερα αισθητικά αποτελέσματα από ότι τα συνήθη ενθέματα μαστού, ακόμη και σε ασθενείς με σχετικά μεγάλους μαστούς, γ. διατηρείται η αισθητικότητα του μαστού χωρίς τις πρόσθετες μετεγχειρητικές ουλές που παρατηρούνται στην αποκατάσταση με μυοδερματικούς κρημνούς, δ. η ανακατασκευή με διατατήρες ιστών είναι περισσότερο εύκολη και απλή στην εκτέλεση, χωρίς να απαιτείται υψηλή εξειδίκευση όπως στις αποκαταστάσεις με μυοδερματικούς κρημνούς, ε. οι επιπλοκές που ενδεχόμενα να εμφανισθούν αντιμετωπίζονται σχετικά εύκολα, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της ασθενούς ή να έχουν άλλες σοβαρές συνέπειες στη γενικότερη υγεία της.

Η τεχνική αποκατάστασης του μαστού με την βοήθεια διατατήρα ιστών που τοποθετείται κάτωθεν των μυών και που στην συνέχεια αντικαθίσταται με 2η χειρουργική επέμβαση από κάποιο μόνιμο ένθεμα μαστού, αποτελεί σήμερα την πλέον δημοφιλή και ευρέως διαδεδομένη μέθοδο ανακατασκευής του μαστού.
 

Πότε χρησιμοποιείται ο μυοδερματικος κρημνός του πλατέος ραχιαίου μυός (μύς από την ράχη) και ποιά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του;

Ο μυοδερματικός κρημνός του πλατέος ραχιαίου μυός(Bostwick 1977) ήταν ο συχνότερα χρησιμοποιούμενος κρημνός για την ανακατασκευή του μαστού μέχρι την εφαρμογή του μυοδερματικού κρημνού του ορθού κοιλιακού μυός(Hartramph 1982). Ο πλατύς ραχιαίος μυοδερματικός κρημνός χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που υπάρχει σημαντικό έλλειμμα ιστών στο θωρακικό τοίχωμα, όπως συμβαίνει μετά από ριζική μαστεκτομή, που σήμερα όμως σπάνια εφαρμόζεται, όταν το δέρμα του θώρακα έχει ακτινοβοληθεί καθώς και σε κάθε περίπτωση που έχει αποτύχει ο εγκάρσιος μυοδερματικος κρημνός του ορθού κοιλιακού μυός(TRAM flap), υπάρχουν ουλές στην κοιλιά ή όταν η κακή κατάσταση της υγείας της ασθενούς δεν επιτρέπει την εφαρμογή κρημνού από την κοιλιά(TRAM flap). Ο κρημνός του πλατέος ραχιαίου μυός έχει μικρό μόνο όγκο και γι΄αυτό απαιτείται η τοποθέτηση κάτω από τον μυ ενθέματος σιλικόνης για να εξασφαλισθεί η ικανοποιητική προβολή του ανακατασκευασθέντος μαστού. Σήμερα αυτός ο κρημνός, αν και εξακολουθεί να θεωρείται ένας πολύ αξιόπιστος τρόπος ανακατασκευής του μαστού, έχει παύσει να χρησιμοποιείται τόσο ευρέως όσο παλαιότερα, και κυρίως στις ΗΠΑ, διότι θεωρείται ότι συγκεντρώνει τα μειονεκτήματα τόσο των ενθεμάτων σιλικόνης όσο και της αποκατάστασης με αυτόλογους ιστούς(μυοδερματικούς κρημνούς).

Πλεονεκτήματα του κρημνού είναι: 1. Λίγες μετεγχειρητικές επιπλοκές(νέκρωση κορυφής του κρημνού, συλλογή ορώδους υγρού στην δότρια περιοχή) 2. Μικρή απώλεια αίματος 3. Ταχεία ανάρρωση

Μειονεκτήματα του κρημνού είναι: 1. Ουλή στην ράχη 2. Μεγάλη επέμβαση που διαρκεί σχεδόν όσον και ο μυοδερματικός κρημνός του ορθού κοιλιακού μυός 3. Ανάγκη αλλαγή της θέσης της ασθενούς κατά τη διάρκεια της εγχείρησης
 

Ποιά είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του εγκάρσιου μυοδερματικού κρημνού του ορθού κοιλιακού μυός(TRAM flap){Μυς από την κοιλιά};

Το σημαντικό πλεονέκτημα του μυοδερματικού κρημνού του ορθού κοιλιακού μυός είναι ότι επιτυγχάνεται η ανακατασκευή του μαστού εξ ολοκλήρου με αυτόλογο ιστό χωρίς την ανάγκη χρησιμοποίησης κάποιου ενθέματος. Το αισθητικό αποτέλεσμα του καινούργιου μαστού είναι εξαιρετικό και επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή συμμετρία με τον ετερόπλευρο μαστό. Επίσης ταυτόχρονα με την ανακατασκευή του μαστού, απαλλάσσεται η ασθενής και από την περίσσεια δέρματος-λίπους που υπάρχει κάτωθεν του ομφαλού(πλαστική κοιλίας), αφού αυτός είναι ο ιστός που αγγειούμενος από τα άνω επιγάστρια αγγεία θα μεταφερθεί(περιστραφεί) προς τα πάνω για τη δημιουργία του καινούγιου μαστού. Μειονεκτήματα του μυοδερματικού κρημνού του ορθού κοιλιακού μυός είναι: α. η σχετική δυσκολία της χειρουργικής επέμβασης και η παράταση του χειρουργικου χρόνου, β. ενδεχομένως να απαιτηθεί μετάγγιση αίματος, γ. αυξάνεται ο χρόνος νοσηλείας και ανάρρωσης της ασθενούς, δ. υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα νέκρωσης μέρους του κρημνού και ε. μπορεί μετά την εγχείρηση να εμφανισθεί κήλη λόγω της εξασθένησης των κοιλιακών τοιχωμάτων.
 

Υπάρχουν λόγοι που να μην μπορεί να εφαρμοσθεί ο εγκάρσιος μυοδερματικός κρημνός του ορθού κοιλιακού μυός(TRAM flap);

Ο εγκάρσιος μυοδερματικός κρημνός του ορθού κοιλιακού μυός δεν μπορεί να εφαρμοσθεί όταν υπάρχουν ουλές από παλαιότερες εγχειρήσεις στην κοιλιά και κυρίως γύρω από τον ομφαλό. Επίσης είναι επικίνδυνο να εφαρμοσθεί σε περιπτώσεις που η ασθενής είναι βαρειά καπνίστρια, πάσχει από σακχαρώδη διαβήτη ή είναι παχύσαρκη, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών ή νέκρωσης του κρημνού. Το ίδιο ισχύει και για τις ασθενείς που πάσχουν από σοβαρά συστηματικά νοσήματα όπως καρδιοπάθεια, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αρτηριακή υπέρταση κ.ά.
 

Πότε και πώς γίνεται η αποκατάσταση της θηλής;

Η αποκατάσταση της θηλής και της άλω γίνεται 3-4 μήνες μετά το πέρας των επεμβάσεων ανακατασκευής του μαστού. Το χρονικό αυτό διάστημα θεωρείται απαραίτητο για να σταθεροποιηθεί ο ανακατασκευασθείς μαστός στην θέση του και να επιτευχθεί η συμμετρία μεταξύ των δύο μαστών.

Η εγχείρηση γίνεται με τοπική ή γενικη Αναισθησία. Για τη δημιουργία καινούργιας θηλής υπάρχουν οι ακολουθοι τρόποι:

  1. Να λάβουμε τμήμα της θηλής από τον ετερόπλευρο υγιή μαστό εφόσον αυτή είναι υπερτροφική και να το τοποθετήσουμε σαν μόσχευμα στον ανακατασκευασθέντα μαστό
  2. Δημιουργία θηλής με τοπικό/τοπικούς κρημνούς
  3. Να λάβουμε τμήμα του λοβίου του αυτιού και να το τοποθετήσουμε με την μορφή “σύνθετου μοσχεύματος” στον ανακατασκευασθέντα μαστό
Η αποκατάσταση της άλω γίνεται με δερματικό αυτόμοσχευμα που λαμβάνεται από τη βουβωνική περιοχή, τη γλουτιαία αύλακα, τα μεγάλα χείλη του αιδοίου ή ακόμη από την ετερόπλευρη άλω εφόσον αυτή έχει μεγάλη διάμετρο. Αντί της μεταμόσχευσης δέρματος, το σκούρο χρώμα της άλω μπορεί να επιτευχθεί και με δερματοστιξία(tatoo).

Κατά τη διάρκεια της εγχείρησης για τη δημιουργία καινούργιας θηλιαίας άλω είναι δυνατό να γίνουν ταυτόχρονα και διάφορες άλλες διορθωτικές επεμβάσεις για τη βελτίωση της συμμετρίας των μαστών ή για την αντιμετώπιση των δύσμορφων ουλών.

Αρχή κειμένου

 
 

[ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ,

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ]
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ
 

ΕΝΘΕΜΑΤΑ

Πλεονεκτήματα

Εκτέλεση σε ένα χρόνο
Βραχύς εγχειρητικός χρόνος
Μικρή μόνο παράταση χρόνου νοσηλείας και ανάρρωσης
Χαμηλό κόστος

Μειονεκτήματα

Ανάπτυξη ρικνωτικής κάψας γύρω από το ένθεμα
Διαφυγή σιλικόνης ή ρήξη ενθέματος
Μη ικανοποιητικά αποτελέσματα σε μεγάλους και με
πτώση μαστούς

Αντένδειξη

Ακτινοβοληθέν δέρμα
 
 

ΔΙΑΤΑΤΗΡΕΣ ΙΣΤΩΝ

Πλεονεκτήματα

Bραχύς εγχειρητικός χρόνος
Χαμηλό κόστος
Βραχύς χρόνος νοσηλείας και ανάρρωσης

Μειονεκτήματα

Πολλαπλές ιατρικές επισκέψεις
Διαφυγή ή ρήξη ενθέματος

Αντένδειξη

Ακτινοβοληθέν δέρμα
 
 


ΜΥΟΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ ΠΛΑΤΕΟΣ ΡΑΧΙΑΙΟΥ ΜΥΟΣ

Πλεονεκτήματα

Αξιόπιστος κρημνός
Αυτόλογος ιστός
Φυσιολογικό σχήμα μαστού

Μειονεκτήματα

Ουλές στη δότρια περιοχή
Μέτρια παράταση χρόνου νοσηλείας και ανάρρωσης
Συνήθως απαιτείται ένθεμα σιλικόνης

Αντενδείξεις

Σημαντικές υποκείμενες παθήσεις
 
 

ΕΓΚΑΡΣΙΟΣ ΜΥΟΔΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΗΜΝΟΣ ΟΡΘΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΜΥΟΣ

Πλεονεκτήματα

Αποκατάσταση με αυτόλογο ιστό
Φυσιολογικό περίγραμμα μαστού
Πλαστική κοιλίας

Μειονεκτήματα

Ουλές στην δότρια περιοχή της κοιλίας
Σημαντική παράταση χρόνου νοσηλείας και ανάρρωσης
Μερική νέκρωση κρημνού
Μετεγχειρητική κοιλιοκήλη

Αντένδειξη

Μέτριες υποκείμενες παθήσεις(comorbidities)

Αρχή κειμένου