Make your own free website on Tripod.com

Perisian Komputer Dan Sistem Pengoperasian

 

Perisian ialah suatu muka-muka bagi pengguna dan per kakasan komputer.

 

 

Perisian Komputer Perkakasan Komputer Pengguna

                                          

 

 

 

*Antara muka-muka perisian bagi pengguna dan perkakasan.

 

 

PENGELASAN PERISIAN

  

 Perisian Penggunaan

 

Perisian penggunaan boleh dibahagi kepada dua jeni, iaitu perisian pengguna dan perisian tersedia.Perisian pengguna dibagunkan untuk tujuan tertentu.Aturcara seperti ini mungkin tidak sesuai untuk pengguna yang lain.Ini bermakna aturcara ini khas untuk pengguna tertentu dan tidak boleh digunakan oleh pengguna lain tanpa pengubahsuaian yang besar.Oleh itu kos pembangunan perisian pengguna sangat tinggi dan mengambil masa yang lebih lama.

 

 

                                             Perisian penggunaan

Sebaliknya, banyak firma perisian membangunkan atucara yang disebutv atucara tersedia yang boleh digunakan untuk pelbagai tujuan. Dalam tahun-tahun 1980-an ini, sebilangan atucara tersedia seperti Dbase 11 dan 111, Word Star, SuperCalc, Lotus 1-2-3 dan sebagainya telah dikeluarkan untuk kegunaan dalam mikrokomputer.

 

Perisian Sistem.

 

Perisian sistem merangkumi penterjemah bahasa pengatucaraan dan prosedur pengoperasian seperti yang ditunjukkan di bawah:

 

                                                      Perisian sistem

 

Sebenarnya disebut bahasa mesin yang terdiri daripada angka 0 dan 1. Bahasa ini dipelajari dan digunakan. Justeru itu, Komputer memerlukan penterjemah bagi atucara yanmg ditulis dalam bahasa pengatucaraan. Penterjemahan atucara sebenarnya adalah suatu perisian yang menterjemah sesuatu atucara yangditulis dalam sebarang bahasa pengatucaraan kepada bahasa mesin. Atucara asal disebut atucara sumber dan atucara yang telah diterjemahkan disebut atucara objek. Pelbagai penterjemah boleh dibeli untuk bahasa pengatucaraan yang berlainan seperti FORTRAN, PASCAL, BASIC dan sebagainya.

 

 

                                                      Penterjemah Atucara

 

 

            Pengeluar perakam video membekalkan buku panduan pengoperasian kepada pengguna supaya pengguna dapat mengoperasikan perakam video mereka. Tanpa buku panduan pengoperasian, sukar bagi pengguna mempelajari cara-cara mengoperasikan perakan video itu. Disini , buku pengoperasian merupakan suatu antara –muka di antara pengguna dan perakam vidoe.

            Pengeluar komputer juga membekalkan buku panduan pengoperasian kepada pengguna agar dapat mempelajari cara-cara mengoperasikan komputer. Di samping itu mereka juga membekalkan beberapa aturcara pada cakera atau ROM yang boleh difaham oleh komputer. Dengan itu komputer boleh melaksanakan prosedur pengoperasian yang ditunjukkan dalam buku pengoperasian.

            Aturcara-aturcara tersebut disebut sistem pengoperasian. Sistem pengoperasian menghidupkan komputer anda. Sistem pengoperasian memproses perintah yang berkaitan dengan pelaksanaan, pemuatan, penyimpanan aturcara dan membolehkan anda menguruskan maklumat. Sistem ini juga mengurus bahagian-bahagian seperti ingatan, pemacu cakera dan pencetak.