Make your own free website on Tripod.com

L'Asociuro Internacional' di Laboristi

Principi Generala

1. L'emancipado di laboro devas esar la ago di la laboristi ipsa;

2. L'esforci di la laboristi por emancipar su devas tendencar, ne al establiso di nova privileji ma ad egala yuri ed egala devi por omnu, ed al aboliso di singla dominacado klasal';

3. La subordineso ekonomikala di la laboristo al akaparanti di materiaji primara e dil instrumenti di laboro esas l'origino di omna formi di sklaveso: povreso social', degradado mental', e submisado politikal'.

4. Pro ta kauzo, l'emancipado dil klasi laboranta esas la granda skopo ad quo singla movimento politikal' devas subordinesar kom nura moyeno.

5. L'emancipado di la laboristi ne esas nure lokala o nacionala problemo; kontree, ca problemo es la koncerno di omna nacioni civilizita, dependante por sua solvo de olia cirkonstanci teoriala e praktikala;

6. L'Asociuro e sua ensembla membri agnoskas ke Vereso, Yusteso, ed Etikaleso devas esar la fundamento di lia kondutado vers omna homi, sen egardar pel-koloro, kredo, o nacionaneso.

7. Laste l'Asociuro konsideras ke ol obligesas a demandar yuri homala e yuri civila ne nure por sua membri ma anke por irgu qua exekutas sua devi: «Nula devi sen yuri, nula yuri sen devi.»

Tradukita da Brķan Iorwerth Cook

Retro-irar al hempagino idolingua di B.I. Cook

O, retro-irar al pagino di lua pensaji