Make your own free website on Tripod.com

המפקח מגיע בהפתעה לשיעור טבע בכיתה ג'.

הוא אומר למורה להתעלם מנוכחותו ולהמשיך בשיעור כרגיל, והוא מתיישב לו מאחור, בירכתי הכיתה.

המורה מציגה לכיתה פרח. "איך קוראים לפרח הזה? מי יודע?"

אף אחד לא עונה. דממה.

שוב היא מרימה את הפרח באוויר, מסובבת לכל הכיוונים ומנסה: "נו, מישהו מזהה? מה שמו של הפרח?"

דממה - אף אחד לא מרים את ידו.

לפתע נופל הפרח על הריצפה והמורה מתכופפת קדימה ומרימה אותו.

שוב היא מראה ושואלת אם מישהו מכיר.

יד קטנה מתרוממת בקצה הכיתה, מישהו מצביע.

"יופי דני, אתה יודע? איך קוראים לפרח".

"איזה שדיים מדהימות!!" עונה הילד הקטן.

"מה? מה אמרת? עוף מיד החוצה מהכיתה" היא צווחת עליו.

הילד מתרומם מכסאו ובעוברו על יד המפקח הוא לוחש לו:

"בפעם הבאה - אם אתה לא בטוח בשם - אל תלחש..."