Make your own free website on Tripod.com

איש זקן בפיניקס מתקשר לבנו בניו יורק ואומר " ממש חבל לי להרוס לך את
היום,
>
אבל אני חייב לספר לך שאמא שלך ואני מתגרשים. ארבעים וחמש שנות סבל
וייסורים  זה בהחלט מספיק".
> "
אבא, על מה אתה מדבר?" הוא צורח.
> "
אנחנו כבר לא מסוגלים להסתכל האחד על השנייה," האיש הזקן אומר.
> "
נמאס לנו מהיחסים שלנו, ולי נמאס לדבר על זה, אז תתקשר לאחותך בשיקגו
וספר לה."  וניתק את הטלפון.
 
פרדי, הבן, מתקשר לאחותו, שמתפוצצת בטלפון: "נראה להם?!?!?!? נראה להם
שהם  מתגרשים?!" היא צועקת "אני אטפל בזה".
 
היא מתקשרת לאבא שלה מיד וצועקת עליו "אתם ל א מתגרשים! אתה שומע? אל
תעשו שום דבר עד שאני מגיעה לשם. אני מתקשרת בחזרה לפרדי ושנינו נהיה שם מחר.
עד אז, אל תעשו כלום. שמעת אותי?" ומנתקת.
 
האיש הזקן מנתק את הטלפון ומסתובב לאשתו "טוב," הוא אומר "הם באים לחג
 
ומשלמים בעצמם על כרטיסי הטיסה