Make your own free website on Tripod.com

 


זקנה חביבה מגיעה לרופא ואומרת לו:  "יש לי בעיה קטנה של גזים"... "אבל היא לא מפריעה לי כ"כ,


הפלוצים שלי לא  מסריחים ואף-פעם לא משמיעים רעש"...  
"למעשה", אומרת הזקנה החביבה, "הפלצתי כבר 20 פעם מאז שנכנסתי למשרדך, אבל אתה לא  הרגשת, כי הם לא מריחים ולא מרעישים"
הרופא אומר לה: "הבנתי." רושם רצפט, נותן לה ואומר: "קחי את הכדורים האלה ותחזרי אלי בעוד שבוע".
הזקנה חוזרת כעבור שבוע ואומרת: "דוקטור אני לא יודעת מה נתת לי, אבל הפלוצים שלי, למרות שהם לא מרעישים הם  מסריחים לאללה!"
אז הרופא אומר לה: "יופי! עכשיו שטיפלנו בבעית  הסינוסיטיס  שלך נעבור לטפל בבעיית השמיעה שלך".