A Biblia kihívása!

Elhiszi igazán, hogy a Hetednapi Adventista Egyház tanítja az igazságot Önnek? Ha igen, akkor imádkozzon arról, hogy elfogadja-e a Biblia kihívását.

Akarja igazán tudni azt, hogy mit mond a Biblia és mit jelent Isten gyermekének lenni, itt és most? Itt az ideje annak, hogy Isten a saját módján tanítsa Önt, hogy mi az ő tökéletes akarata és ezt Önnel is tudatni akarja. Annyira egyszerű az egész. Sok minden megváltozott a kereszten, és (többek között) a HNA Egyház néhány komoly hibát követ el ezzel kapcsolatosan. Önt rosszul tájékoztatták. Itt az ideje annak, hogy ne figyeljen rájuk többet, sem másokra, még rám sem! Magától az Úrtól kellene tanulnia! Tudja, hogy pontosan emiatt van velünk a Szentlélek? (Itt kéne megállni egy kicsit, hogy ezt megértsük. Csodálatos dolog, hogy saját magántanárunk van.)

 

Először – egy teljes hónapig tegyen félre minden HNA irodalmat, Mrs. White könyveit, adventista folyóiratokat; ne nézze az adventista TV műsorokat. Meg tudja ezt tenni?

 

Másodszor – Egy egész hónapon át, minden nap olvassa az Újszövetséget. Imádkozzon, hogy vezesse a Szentlélek, és tanítsa az Istennel kötött új szövetségünkről (a régi szövetséggel szemben). Ettől nem félhet, ha komolyan gondolja, hogy biblikus a HNA tanítás. Ha nem az, akkor előbb-utóbb kiderül. Ez hogy hangzik? Ne félemlítse ez meg! Csak lépésről lépésre haladjon, és eledelt kap a lelkének. Most kezdje el az Újszövetséget átolvasni egy hónapon keresztül, csak a Szentlélek segítségével. Jézus lábánál üljön, és figyeljen rá. Nyugodtam tehet fel kérdéseket neki.

Először, gyorsan is átolvashatja, mint akár egy újságot. Aztán olvassa lassan, minden szót és gondolatot gondosan megízlelve. Üljön kényelmesen olvasás közben. Olvasson egy szakaszt, és becsukott szemmel képzelje magát a galileai tenger mellett Jézusra hallgatva, miközben lágyan fúj az enyhe, langyos szellő. Legyen ott a hegyi beszédnél. Élvezze Isten élő igéjét.

Most, fogadja el azt, amint a Biblia mond. Például, ha az van írva, hogy: „Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak,” higgye el, mert ez igaz! Ne foglalkozzon azzal, hogy mást tanítottak – fogadja el a Biblia szavát. Ha az ÚSZ azt mondja, hogy: „minden étel tiszta,” higgye el, mert az új szövetség alatt ez igaz. Fogadja el úgy, ahogyan meg van írva, és ha valamit nem ért, NE AGGÓDJON. Kérjen segítséget az Úrtól, mert ez az EGYETLEN ÚT, hogy megértsük az írást. Ahogyan folytatja az olvasást, Isten egyszerű igazságokkal fogja táplálni az elméjét, majd megérti azt, amit az elején nem értett. Ha rátalál egy nehezen érthető részre, akkor hagyja ki és ugorjon át egy könnyebben érthetőhöz. Ne próbálja megmemorizálni az egészet. A Biblia minden szakaszának van saját íze. Ez Isten élő Igéje. Olvassa újra meg újra. Ez lelki eledel, és ennek lehet tekinteni. Nem egyszerre eszi meg az egész napi ételt, úgy-e? Ha ráér, falatozzon néhány szakaszból. Üljön le 10-20 percre, és egy-két résszel etesse magát. Engedje meg, hogy az agya megeméssze. Mielőtt eteti a lelkét, mindig imádkozzon néhány egyszerű szóval, pl.: „Drága Jézus, itt vagyok megint! Segíts nekem, hogy megértsem az Igédet! Óvj meg engem a félreértésektől!”

Folytassa ezt, amíg meg nem elégszik azzal, hogy megértette, mit kér az Úr Öntől. Nem ad nekünk hatalmas listát azokkal a dolgokkal, hogy mit tegyünk, és mit ne. Azt az Ószövetségben abból a célból tette, hogy bebizonyítsa, így nem működik a vele való kapcsolat. Most „csak” két parancsolatunk marad (igen, így el kell fogadni azt, amit a Biblia mond!). Jézus azt akarja, hogy mi keresztyének a következő 2 parancsolatnak engedelmeskedjünk: 1) Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 2) Szeresd felebarátodat, mint magadat. Apostolok Cselekedetei 15.-ben elolvashatja, hogy az apostolok, mint mondtak erről.

 

Harmadszor: Tegye félre azt a Bibliát, amelyet a gyülekezetben vagy a saját tanulmányaihoz használ, és vegyen egy másik Bibliafordítást, amelyet nem szokott meg. Ha nem tud más fordítást megvenni, akkor kérje kölcsön, akár a könyvtárból is. Szerezzen egyet, ami ismeretlen az Ön számára. Ennek az a célja, hogy elkerülje azokat a fél-verseket, amelyekről azt gondolja, hogy ismeri, amelyeket kiemelt, vagy aláhúzott, vagy amelyekhez magyarázatokat fűzött hozzá az évek folyamán. Tulajdonképpen, jó lenne több fordítást megszerezni és összehasonítani. Ha ismeri a Károli Bibliát, akkor próbálja meg helyette az új református fordítást, ami hasonló, de modernebb nyelvezetet használ, és figyelembe veszi az újabb szövegkutatás eredményeit. A Csia fordítás közel áll ugyan a göröghöz, de nem irodalmi értékű magyar szöveg. A Vida verzió szintén jó és modern. Nem annyira fontos az a kérdés, hogy melyik a legjobb Bibliafordítás. Ha később teológiai doktorátust szerez, akkor megtanulja az eredeti görög, héber és arám nyelveket, végül is csak ezen a nyelveken létezik az igazi Biblia verzió. Minden más CSAK fordítás, de az Úr mindegyiken keresztül szólhat.

Ez túl nehéznek hangzik? Ha a HNA egyház tényleg Krisztus centrikus, mi lehetne jobb, mint egy hónapon keresztül teljesen belemerülni a mi Urunk és Megváltónk Jézus Krisztus új szövetségébe?

Tudom már, hogy néhányan azt fogják mondani, hogy: „Olvasnunk kell az EGÉSZ Bibliát, nem csak az Újszövetséget.” Ez teljesen igaz, de mivel a Hetednapi Adventista Egyház tanításai annyira mélyen gyökereznek az Ószövetségben, nem igazán tanítanak az Újszövetségből. Ezért, ők sem olvassák az EGÉSZ Bibliát. Ha Ön keresztyén, tudnia kell, hogy Krisztus mit akar közölni Önnel a vele kötött új szövetségünkkel kapcsolatosan. Ha ez Önt nem érdekli, talán nem is keresztyén…