Arméns lagar

Avrättning genom tortyr och gladiatorspel

Desertering till fienden (transfuga)

Dödsstraff

Förråda hemligheter till fienden (proditor) Uppvigling Att slå centurionen Att döda en soldat

Degradering, piskning och böter i fred, dödsstraff i krig

Försäljning av hela utrustningen

Degradering och piskning i fred, dödsstraff i krig

Desertering Olydnad Feghet

Tvångavsked (ignominiosia missio)

Massolydnad

Piskning

Försäljning av en del av utrustningen

Degradering

Att förlora vapen i strid Att gripa tag i centurionens käpp (vitis) Att såra en soldat

Extra tjänst

Mindre förseelser

Nåd

Om man aldrig tidigare begått ett brott kunde man bli benådad. I fredstid kunde man även söka nåd från provinsguvernören eller kejsaren. Hur hårt man höll på lagarna berodde mycket på befälhavaren.

Litteratur

J.B.. Campbell, The emperor and the Roman army 31 BC – AD 235, Oxford 1984.

Länkar

Åter till Armén:


Denna sida har besökts gånger