Underhållning och ledighet

När man inte var i tjänst behövde man inte vistas i fortet. Det växte därför upp civila samhällen i anslutning till forten, där soldaterna kunde fördriva sin lediga tid. Ibland ordnade befälen underhållning i form av gladiatorspel, djurhetsningar, brottnings-och boxningstävlingar mellan olika enheter inom förbandet, deklamationer, skådespel, musikkonserter och prostituerade. Varje år hade man ledigt ett par veckor, så att man kunde besöka sin familj, föräldrar och åka på sightseeing (cognoscendae antiquitatis).

Länkar

Åter till Armé:


Denna sida har besökts gånger