Dagliga rutiner

Dagen började med morgonuppställning. Dagofficeren läste upp dagens order (admissa) från befälhavaren, samt eventuella brev från guvernören och kejsaren. Dessa anslogs i fortet. Dagens lösenord (signum) gavs. Namnen på de män som skulle lämna lägret på olika uppdrag lästes upp och bestraffningar genomfördes. Till sist svor alla lydnad till kejsaren och uppställningen var över. Direkt efter uppställningen inspekterades dagens första vakt av tesserarius och avlöste sedan den fjärde nattvakten.

Uppställningen följdes av frukost och därefter förmiddagens vapenövningar på excersisfältet (campus). Vapenövningarna fortgick på samma sätt för soldaterna som för rekryterna, men var begränsade till ett förmiddagspass. Var femte dag delade man upp förbandet i två lag och övade låtaskrig med träklubbor eller övningsvapen.

Hygien värderades. All utrustning skulle hållas ren och polerad. Det var vanligt med inspektioner. Bestraffningar för mindre förseelser kunde vara att putsa befälens rustningar, städa förläggningen eller rengöra latrinerna. Helgdagar firades genom parader och offer, vilka föregicks av extra mycket polering.

Tesserarius var vaktchef och ansvarig för att vakterna avlöstes. Han upprättade en vaktlista och noterade när varje soldat gått sitt pass. Man hade fyra dagpass och fyra nattpass. Varje vakt stod under befäl av en ansvarig vaktofficer (oftast en vanlig miles). Varje enhet hade en egen loggbok, där vakten skulle föra in uppgifter om vad som hänt under passet.

Andra rutinuppgifter var att fungera som polismyndighet i närbelägna civila bosättningar (man var då beväpnad endast med träklubbor), att vakta den anklagade före och under rättegångar, att ge eskort åt betydande resenärer, patrullera gränsen, se till att utlänningar lämnade ifrån sig vapnen vid gränsen, ta upp tull för varor, fungera som budbärare, beslagta smuggelgods och driva in skatt och rekvisitioner från civilbefolkningen. De som var kvar i fortet förberedde middags- och kvällsmålen.

Länkar

Åter till Armé:


Denna sida har besökts gånger