Make your own free website on Tripod.com
 
 
„ИНДИЯ НАД ВСИЧКО!”
Твърдият национализъм на управляващата в Индия Бхаратия Джаната 
се съчетава с усилията й да се превърне в модерна дясна политическа формация, 
отхвърляйки окончателно досегашния си имидж на “религиозна” партия
Петър ГЕОРГИЕВ
 
    Голямата победата на партията Бхаратия Джаната на парламентарните избори в Индия накара мнозина по света да се запитат кой всъщност се готви да управлява през следващите години тази държава-континент с население от почти 800 милиона души. Макар някои да смятат, че в Индия на власт са дошли фанатизирани хиндуисти, повечето политически наблюдатели отбелязват, че Бхаратия Джаната съвсем не е религиозна партия, подобна на някога влиятелните, но вече несъществуващи Джан Сангх и Хинду Бахасабха, а по-скоро е изразител на новото съзнание за национална идентичност на индийците, които отърсвайки се от племенните, религиозни и кастови различия, все повече започват да се чувстват като една нация.

    Партията Бхаратия Джаната бе създадена преди десет години от бившия лидер на Индийския национален конгрес в щата Утар Прадеш Вишванатх Сингх, като алтернатива на отиващия все по-наляво Конгрес, ръководен от клана Ганди. В началото около нея се групираха многобройни хиндуистки религиозни формации, което й придаваше архаичен характер и до голяма степен предопредели провала на управлението й след победата на парламентарните избори през 1989. Постепенно обаче партията съумя да привлече значителна част от новата индийска средна класа, стремяща се към модернизация на страната и ликвидиране на кастовото деление в обществото, но отхвърляща либералния западен икономически и политически модел. Силно засегната от глобализацията, тази средна класа, както впрочем и значителна част от едрата индийска индустриална буржоазия, са изправени пред сериозни предизвикателства. За тях става все по-ясно, че Индия се нуждае от радикални промени, за да оцелее и запази единството си в днешния безкомпромисен свят и поради това стилът на Бхаратия Джаната, основаващ се на ясно деклариран икономически и политически национализъм и стремеж към укрепване на националната сигурност, определено им импонира.

    Вече не хиндуизмът, чиято роля в идеологията на управляващата партия прогресивно намалява, а осъзнатата от средната класа необходимост за превръщането на Индия в национална държава от европейски тип, направлява днес действията на нейните лидери.
 

Атал Бихари ВАДЖПАЙЕ
 Лидер на Бхаратия Джаната, министър-председател на Индия:

   “Свадеши” означава “Индия над всичко”. Всяка една нация поставя собствените си интереси над останалите. Бхаратия Джаната смята, че е задължително да развиваме нашето национално съзнание и самочувствие. То следва да се основава на вярата, че Индия може да бъде изградена от самите индийци. Естествено е, че нашето тълкуване на “свадеши” среща особено разбиране сред интелектуалния елит и представителите на националната ни индустрия.”

    Както заяви наскоро в интервю за “Нюзуик” партийния водач и министър-председател Атал Ваджпайе, поемайки управлението Бхаратия Джаната ще се стреми да насочва занапред чуждестранните инвестиции в три приоритетни направления - инфраструктурата и по-специално - изграждане на електростанции, пътища, пристанища и летища; съдействие за увеличаване на износа и високотехнологичните отрасли. Той обаче подчерта, че няма да бъде допуснато те да доведат до ликвидиране на националното производство, което ще бъде надеждно защитено от държавата. Бхаратия Джаната вече лансира програма за стимулиране на индийския национален капитал, особено на онази част от него, която е ангажирана непосредствено в производството. В нея се предвижда осигуряване на годишен икономически ръст от 8-9% и мерки за откриване на нови работни места. “Ние ще улесним максимално дейността на нашите индустриалци - обяви премиерът Ваджпайе - правителството ще разшири подкрепата си за националната индустрия, която бе пренебрегната от предишните управляващи”.
Една от най-дискутираните точки в програмата на Бхаратия Джаната е твърдата й подкрепа за развитието на националната атомна програма и превръщането на Индия в ядрена държава. “Ние сме за свят свободен от ядрени оръжия - отбеляза по този повод Ваджпайе - но големите държави, които вече имат такива оръжия, очевидно не го желаят. А ние се обявяваме против практикувания от тях ядрен апартейд”. Тази решителност, съчетана с хладното отношение към Съединените щати, считани за главния покровител на регионалния съперник на Индия Пакистан, поражда определена тревога във Вашингтон. Подобна тревога съществува и сред представителите на мюсюлманското малцинство в Индия, които се опасяват, че атаките на радикално настроените хиндуисти срещу тях едва ли ще закъснеят. Екстремистите обаче със сигурност няма да бъдат толерирани от новото дясно правителство, защото Бхаратия Джаната на практика е вече  напълно светска партия, която отдавна не се занимава с проблема за “свещените крави”, или с нарушенията на хиндуистките закони, а със създаването на единен граждански кодекс, утвърждаването на моногамията и контрола над раждаемостта.

    Мнозина предсказват, че трудностите пред индийската десница тепърва предстоят. Повечето лидери и активисти на Джаната откровено се дистанцират от архаичния хиндуизъм, изповядван от значителна част от индийците, които на свой ред гледат с подозрение на опитите за модернизиране на страната и окончателно отделяне на религията от държавата. Сериозни проблеми би могло да породи и поведението на някои от съюзниците на управляващата партия, като радикалната формация Самата, чиито лидер Джордж Фернандес открито поиска всички американски фирми да бъдат изхвърлени от Индия. Засега Бхаратия Джаната не демонстрира склонност да се вслушва в подобни предложения. Нещо повече - в щатите, където тя управляваше през последните години, бяха създадени най-благоприятните в страната условия за чуждите инвеститори. И все пак най-големия залог за успеха на десницата е подкрепата, която й оказва индийският национален капитал. Както отбеляза наскоро експертът на гигантския концерн Тата Сунил Бхандаре: “Всички вярваме, че реформите, които Джаната се готви да реализира са необходими, неизбежни и ще се окажат необратими”.


Главна страница | Съдържание на броя | Връзки | Кои сме НИЕ? |