Make your own free website on Tripod.com

Има ли перспективи
пред студентските организации?
Илина Kонакчиева

    На 14 май в Ректората на СУ “Св. Климент Охридски” се проведе среща на по-голямата част от студентските организации, действащи на територията на университета. Конференцията под наслов “Ролята и мястото на студенстките организации в Софийския университет - реалности и перспективи” беше организирана от Националната студентска асоциация по политически науки, Националната организация на студентите монархисти “Св. Иван Рилски” и Студентския съвет на СУ. Първо бяха отправени поздравления към форума от поканените представители на Президентството, преподавателите и Комитета за младежта, физическото възпитание и спорта, след което организациите представиха накратко своята дейност и цели. Времето след кафе-паузата бе предвидено за дискусии.

    Инициативата за осъществяване на подобна среща, която да спомогне за установяването на някакво ползотворно сътрудничество между студентските организации, безспорно е изключително похвална. Публична тайна е, че основната дейност на голяма част от тях се състои в злословене и кроене на пъклени интриги, насочени срещу останалите. Съмнително е обаче доколко това мероприятие спомогна за изчистването на отношенията между студентските организации. По стара традиция контакти се осъществяваха изключително по време на кафе-паузата. Така наречената дискусия се разми в обсъждане на една проектодекларация на Сдружение “Общество без корупция”, която в изключително пожелателен характер заявяваше колко всички са против корупцията във висшите училища. Председателят на сдружението г-н Цветелин Тодоров разкри още, че се работи по създаването на комисия против корупцията, в която да влизат по един представител на студентите и преподавателите в СУ. За щастие, до голяма степен под влиянието на г-н Петър Якимов, председател на Студентския съвет, който има опит в безрезултатните и нестигащи до адекватни решения студентски сбирки, не се стигна до безумието това лишено от всякакви правомощия механично струпване на организации да гласува кой да бъде представител на всички студенти от СУ във въпросната комисия.

    Така за пореден път опитът да се докаже, че студентските организации и сътрудничеството - доколкото го има - между тях, имат за цел защитата на интересите на студентите, беше тотално провален. Бутафорните заседания на Студентския съвет (когато достатъчен брой от избраните представители на студентите си направят труда да присъстват, за да има кворум), както и фактът, че решения,  евентуално засягащи повече колеги, се взимат в някои заведения от хора, не всички от които се ползват с добро име, не допринасят за издигането на имиджа на организациите и форумите, призвани да бдят за интересите на студентите и да бъдат коректив в обществото. Въпреки това тези формации, както и Студентският съвет  на СУ, все още имат някакво време да докажат, че осъзнават в какво се състои тяхното призвание. Стига някой да се сети, преди да е станало твърде късно, доверието да е безвъзвратно загубено, а разочарованието и нихилизмът окончателно да са обхванали студентите.


В НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ НАЗРЯВА БОЙКОТ В КРАЯ НА СЕМЕСТЪРА

ЖИВКО РАЙЧЕВ

    В края на зимния семестър в НХА се провеждат избори за Студентски съвет. След публично оповестяване присъстващите студенти избират 17-членен състав на СС. Следват дълги перипетии до пълното му признаване от Академичния съвет на НХА. Главният мотив на ръководството, за да не го признава, е липсата на гласували над 50 % от обучаващите се там. Проблем, който студентите решават като обявяват подписка с имената на избраните във всички курсове. По този начин събират 58 % - впечатляваща цифра. Поставен пред свършен факт от собствените си изисквания, Академичният съвет приема избора за легитимен. Това става в средата на май. Дотогава в АС заседават студенти фантоми, за които няма никаква документация, че са избрани от колегите си. Първото искане на студентите е да се преразгледа решението за прекласиране на студентите първи и втори курс в края на учебната година. В сега действащия вътрешен правилник на НХА ситуацията е следната. Студентите от държавна поръчка и платено обучение се състезават по успех. Тези, които имат най-нисък успех от държавната поръчка преминават платено (820 000 лв. годишна такса). На техните места влизат студенти с висок успех от платения курс на обучение. Според СС тази ситуация е ненормална. Довела е до случаи, когато студент с успех 5,80 е бил принуден да си плаща образованието. На практика това решение е направило всички пълни отличници. Още повече, че традиционно оценяването там има специфично субективен характер. Студентите настояват да се създаде смесена комисия с тяхно участие. И тя да вземе решение по проблема. Те намират, че тази норма създава излишно напрежение, което пречи на учебния процес и тяхното творческо израстване. Предлагат долния праг на успеха да падне на 4,50 както е в НАТФИЗ. Доводите на другата страна са, че така се прекратява практиката приет студент да лежи пет години и да харчи напразно парите на държавата. Вместо диалог НХА разпраща до всички писма. В тях изисква всеки да даде отчет какво е правил през учебната година. Писма, които те смятат да залепят вместо имената си под произведенията си. При условие, че предстои въвеждането на повсеместно платено обучение този експеримент, според тях, има нечистоплътни намерения. СС настоява да има ясен регламент за прехвърляне от една специалност в друга. Също така преподавателите да не възприемат избора на студентите ката лична обида или възможност да реализират финансова печалба. В условията на повсеместна криза те настояват за по-правилно разпределяне на средствата, отпуснати от държавата за обучение. Днес много от специалностите са ощетени. Ако ръководството не ги приеме като равноправни партньори и не води диалог с тях, ще последва радикализиране на действията им. В края на семестъра, когато предстои оценяването на техните работи, студентите първи и втори курс ще обяват бойкот. Те няма да позволят да бъдат оценени. Така че близкото бъдеще на НХА съвсем не е розово. Студентите имат най-малко нужда от подобна ескалация на исканията им, които имат чисто академичен характер.


Главна страница | Съдържание на броя | Връзки | Кои сме НИЕ? |