logo.gif (1228 bytes)

modern zamanlar deyince aklıma gelenler

* "asri zamanlar" isimli roman
* bir yazı başlığı / makale başlığı / dergi konusu / resim adı vs vs vs
* içinde ironi barındıran sözcük grubu
* karamsarlık
* teknoloji / ekoloji / biyoloji / psikoloji / metafizyoloji / metafor / metamorfoz / gastronomi / endeskopi
/ tümör / krizantem / nöroloji
* yeni toplum düzenleri, gelenek ve eğilimleri
* karamsarlık
* artan suç oranı, cinayetler, idamlar, terör örgütleri, hükümet çeteleri
* bilim kurgu romanları
* nostalji
* nesli tükenen hayvanlar
* ozon tabakası
* karamsarlık
* dönekler
* gate'ler (iski, iran, fermuar vs)
* savaşlar, atom bombası, savaş psikopatları (Hitler vb)
* karamsarlık
* globalisation / globalizasyon gibi abuk terimler
* vizyon / misyon karmaşası
* atatürk / winston churcil karşılaşması
* kadın / erkek eşitliği, eşitsizliği üstüne salakça tartışmalar
* "allah var mı?" sorusu ve beraberinde getirdiği gerginlikler
* "metal müzik" dinlenir/nmez demagojisi
* 19.yy'daki seyahat kitaplarına karşılık, 20. yy'daki anı / hatıra türü kitaplar
* denemeler
* eakşın filmler
* fazla karamsarlığın ardından gelen fazla güven ve anlamsız iyimserlik
* iletişim olanakları, mektup arkadaşları, teletel, moda
* ufo geyikleri
* kadınların oy verme hakkının bizde "verilmesi", isveçte "alınması" geyiği
* fazla refahtan bunalıma giren insanların oluşturduğu toplumlara imrenme
* düşünürler / düşünme özürlüler
* kımıl zararlısının zararları üzerine seminer
* askerlikten kaçmayı abartıp "Trafik kazalarını önleme Bölümü" üzerine master yapmak
* Halk Yaşam Sigorta'nın ilk yardım kursları
* el ve ayak mikrocerrahisi

* cinsel devrim
* 1968 paris'i
* Ekim devrimi
* Kırmızı pazartesi
* Yoldaş Stalin / tank sesleri / çanakkale marşları
* Ortasından duvar geçen / artık geçmeyen şehir - Berlin
* karamsarlık
ve yüzyıllık yalnızlık

Günay ÇAMLAR