®
PEMUDA SUBUD INDONESIA
 
Anak atau dapat dikatakan anak-anak muda dapat dikatakan  
adalah itu bunga bangsa.  
Jadi kalau bunga bangsa itu sampai tidak harum,  
sampai tidak, tentunya bangsa itu  
lambat laun akan menjadi bangsa yang tidak mungkin  
dapat dikatakan menjadi bangsa yang utama  
atau menjadi teladan bagi masyarakat dunia. 
Sambutan Y.M. Bapak atas laporan SYA International 
London, 9 Agustus 1983
 
| Program Kerja | Susunan Pengurus | Warta Pemuda | Mail Box | Chat Line | Forum |

email: tono541@idola.net.id atau pembina@rad.net.id
http://members.tripod.com/~Subud_Youth_Ind
Subud Youth Association International

Copyright © 1998 by Hari Rahardjo