Make your own free website on Tripod.com

WELCOME TO THE SCOUTS ASSOCIATION OF MALAYSIA, BARAM DISTRICT


 

TAKWIM AKTIVITI BAGI 1999

BIL

Tarikh

Sasaran

Aktiviti

Cadangan

01

16/01/99

Semua Pemimpin Daerah Baram

Mesyuarat Majlis Pemimpin

Kali Ke-2

Tempat

Dewan Suarah Baram

Kewangan

RM 500.00

Sumber Kewangan

PPM-Daerah Baram

-

02

24/2/99

Semua ahli Pengakap Daerah Baram

Sambutan Hari Pengakap Sedunia-Peringkat Bahagian

Tempat

Medan Marudi

Kewangan

RM 500.00

Sumber Kewangan

Sumbangan Peribadi

PPM-Daerah Baram

03

Mei 1999

Ahli Pengakap Kelana Negeri Sarawak

Rovermoot peringkat Bhg. Miri/Bintulu

Tempat

Sekitar Daerah Baram

Kewangan

RM 3,000.00

Sumber

KPS, Miri

Kewangan

PPM-Kuching

04

Mac 1999

Pemimpin/Ahli Pengakap Kelana

Kursus Manikayu Peringkat II

Tempat

Padang SMKTU

Kewangan

RM 4000.00

Sumber Kewangan

Peserta

PPM-Daerah Baram

05

April 1999

Ahli PM/PR yang baru dilantik sbg. KP

Kursus Ketua Patrol 1999

Tempat

SMK Tutoh Apoh

Kewangan

RM 700.00

Sumber

Kewangan

Yuran Pendaftaran

PPM-Daerah Baram

06

April 1999

Ahli PKK yang baru dilantik sbg. K6S

Kursus Enam Sekawan

 

Tempat

SRB Good Shepherd

Kewangan

RM 200.00

Sumber

Kewangan

Yuran Pendaftaran

PPM-Daerah Baram

07

Mei 1999

Semua ahli persatuan unit beruniform di sekolah

Kursus Kawad Kaki

Tempat

SRK Sg Jaong

Kewangan

RM 250.00

Sumber

Kewangan

Yuran Pendaftaran

PPM-Daerah Baram

08

Jun 1999

Ahli PM/PR/PKK

Ujian Lencana Keris Perak

Ujian Lencana Maju & Jaya

Tempat

SRK Sg. Jaong

Kewangan

RM 150.00

Sumber

Kewangan

Yuran Pendaftaran

PPM-Daerah Baram

09

16/10/1999

Semua Pemimpin Daerah Baram

Mesyuarat Majlis Pemimpin Kali

Ke - II

Tempat

Dewan Suarah Baram

Kewangan

RM 500.00

Sumber

Kewangan

PPM-Daerah Baram

-

10

21-24/5/1999

Semua ahli Pengakap Daerah/Bhg.

Perkhemahan Agung Pengakap Daerah Baram

Tempat

SMK Telang Usan

Kewangan

RM 5000.00

Sumber

Kewangan

KPS

PPM-Daerah Baram

 

BARAM LOCAL SCOUT COUNCIL ACTIVITIES

ROVER CREWS ACTIVITIES

SECONDARY SCHOOL ACTIVITIES

PRIMARY SCHOOL ACTIVITIES

GENERAL INFORMATION


Organize by Hasbi Mamat, mail your suggestion and comment mailto:baramscout@hotmail.com