Make your own free website on Tripod.com
Home
АУРЕ
Екозона
Партньори
Меморандум
Събития
Пилотни проекти
Карта
Партньори

Партньори от България

Столична Голяма Община

Район "Младост"

Район "Искър"

Район "Панчарево"

Район "Слатина"

Район "Кремиковци"

 

Чуждестранни партньори

Баварско Министерство за Регионално Развитие и Околна Среда

Берлинско Министерство за Градско Развитие, Околна Среда и Технологии

Европейска Академия за Градска Околна Среда, Берлин, Германия

SICAD Geomatics, Siemens Company, Мюнхен, Германия

Германски Център за Дистанционни Изследвания

 

[Еко зона] [Партньори] [Меморандум] [Събития] [Пилотни проекти] [Карта