Make your own free website on Tripod.com
Home
АУРЕ
Екозона
Партньори
Меморандум
Събития
Пилотни проекти
Карта
Пилотни проекти

Списък на проектите

Пилотен Проект No. 1 - Регионален Информационен Център за Градска Околна Среда

Пилотен Проект No. 2-I - Възстановяване поречията на р.Искър и р.Лесновска

Пилотен Проект No. 2-II - Хидропарк "Искър"

Пилотен Проект No. 3 - Шламохранилище на МК "Кремиковци"

Пилотен Проект No. 4-I - Ботанически Парк и Дворци "Врана"

Пилотен Проект No. 4-II - Реставрация на Дворцов комплекс "Врана"

Пилотен Проект No. 5-I - Екоселище - Горубляне

Пилотен проект No.5-II Екоселище  - Казичане

Пилотен проект No.5-III Екоселище  - Лозен

Пилотен проект No.5-ІV Екоселище  - Младост;

Пилотен Проект No. 6-I - Технопарк "Искър"

Пилотен Проект No. 6-II - Иновационен Център "Младост"

Пилотен Проект No. 6-III - Изграждане на Технопарк "Върхови Технологии"

Пилотен Проект No. 7-I Реконструкция и енергийна ефективност на жилищни и обществени сгради

Пилотен Проект No. 7-II Реконструкция и енергийна ефективност на жилищни и обществени сгради

Пилотен Проект No. 8 - Екоферма

Пилотен Проект No. 9-I - Летище София - Археологически проучвания

Пилотен Проект No. 9-II - Летище София - Нов терминал

Пилотен Проект No. 9-III - Летище София - Ново международно летище София

Пилотен Проект No. 10 - Геотермални Води

Пилотен Проект No. 11 - Намаляване на Магистралния Шум

Пилотен Проект No. 12 - Управление на Отпадъците

Пилотен Проект No. 13 - "Софийска Света Гора"

Пилотен Проект No. 14 - Екоекспо

Пилотен Проект No. 15 - Екологичен туризъм

Пилотен Проект No. 16 - Интермодален терминал

Пилотен Проект No. 17-I - Инфраструктура

Пилотен Проект No. 17-II- Инфраструктура - Пречиствателна станция Панчарево

 

[Еко зона] [Партньори] [Меморандум] [Събития] [Пилотни проекти] [Карта