Make your own free website on Tripod.com
Home
АУРЕ
Екозона
Партньори
Меморандум
Събития
Пилотни проекти
Карта
Пилотни проекти

Пилотен проект No.5-III Екоселище  - Лозен

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад

Напред

Проекти

Карта

 

Tеренът подлежи на уточняване; енергийно-ефективно сателитно градче, съчетано с Технопарк-Върхови технологии.

 

 

[Еко зона] [Партньори] [Меморандум] [Събития] [Пилотни проекти] [Карта