Make your own free website on Tripod.com
TEMPAT BERSEJARAH
ISLAM
 
 
 
           MASJIDIL HARAM YANG TELAH DIUBAHSUAI               BAHAGIAN ASAL MASJID NABAWI
         DAN BOLEH MEMUATKAN LEBIH 2 JUTA UMAT               DI MADINAH AL-MUNAWWARAH.
       ISLAM YANG MENUNAIKAN HAJI SETIAP TAHUN
     WALAUPUN MENURUT KIRAAN ARKITEK KAPASITI
         BAGI MASJIDIL HARAM IALAH HANYA 10 RIBU
                    JEMAAH. ITULAH KUASA ALLAH.
 
 
 
 
    MASJID QUBA'. MASJID INI DIBINA OLEH          MASJID INI DIBERI NAMA MASJID QIBLATAIN
   RASULULLAH SEMASA BAGINDA SINGGAH            KERANA DI MASJID INILAH RASULULLAH
    DI QUBA' KETIKA HIJRAHNYA BERSAMA         MENERIMA WAHYU AGAR MENUKARKAN ARAH
        SAIDINA ABU BAKAR KE MADINAH.                 QIBLAT DARI BAITUL MAQDIS KE BAITULLAH.
 
 
 
 
JABAL UHUD. DI SINILAH TEMPAT BERLAKUNYA PEPERANGAN UHUD. DALAM PEPERANGAN INI, PASUKAN MEMANAH YANG DIARAHKAN OLEH RASULULLAH AGAR TIDAK MENINGGALKAN LOKASI MEREKA DI ATAS BUKIT  TELAH MENGINGKARI ARAHAN TERSEBUT KERANA INGIN MENGAMBIL HARTA RAMPASAN PERANG DAN AKIBATNYA TENTERA BERKUDA YANG DIPIMPIN OLEH KHALID AL-WALID TELAH MENGAMBIL ALIH BUKIT TERSEBUT DAN MENYERANG TENTERA ISLAM YANG MENGAKIBATKAN RAMAI ANTARA TENTERA ISLAM YANG SYAHID.
 
 
 
       MIMBAR ATAU TEMPAT BERKHUTBAH DI MASJID NABAWI.
 
 
 
TEMPAT RASULULLAH, SAIDINA ABU BAKAR DAN SAIDINA UMAR DISEMADIKAN. LOKASI DI DALAM MASJID NABAWI DAN DIPAGAR OLEH KERAJAAN ARAB SAUDI BAGI TUJUAN KESELAMATAN.
 
 
 
    MASJID HASSAN II DI MOROCCO MERUPAKAN        KING FAHD INTERNATIONAL STADIUM DI 
               MASJID YANG TERBESAR DI DUNIA.              RIYADH. DI SINILAH TEMPAT BERLANGSUNG
                                                                                                    PERLAWANAN BOLA SEPAK ANTARABANGSA
                                                                                                      SEPERTI FIFA CONFEDERATION CUP, PIALA
                                                                                                             ASIA, DAN KELAYAKAN PIALA DUNIA.
                                                                                                          PASUKAN MALAYSIA PERNAH BERMAIN
                                                                                                              DI STADIUM INI DALAM KELAYAKAN
                                                                                                                                   PIALA DUNIA.
                                                                                                          
 
 
KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH
DIWAKAFKAN OLEH SULTAN HISHAMUDDIN (SULTAN SELANGOR) PADA TAHUN 1955 UNTUK DIJADIKAN TEMPAT PENGAJIAN ISLAM. TELAH BANYAK MELAHIRKAN TOKOH-TOKOH
AGAMA SEPERTI PROF. DATO' DR. HARUN DIN, DATO' DR. HAMID OTHMAN, USTAZ
AHMAD BIN ISMAIL, USTAZ SAMINGAN, USTAZ AZIDAN,USTAZ NAWI DAN
SEBAGAINYA. NAMA ASAL KOLEJ INI IALAH KOLEJ ISLAM MALAYA
DAN KEMUDIANNYA DITUKAR KEPADA KOLEJ ISLAM KLANG
ATAU KIK. PADA TAHUN 1989 NAMANYA DITUKAR MENJADI
KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH
ATAU LEBIH DIKENALI SEBAGAI
KISAS.