Make your own free website on Tripod.com

 

RAJAH-RAJAH YANG MENUNJUKKAN CARA-CARA DALAM PENYAMBUNGAN SISTEM RANGKAIAN

 

 

Rajah menunjukkan penyambungan rangkaian dengan internet.

 

 

 

Internet digunakan untuk memaparkan atau mengiklankan maklumat awam.

 

 

 Rajah penyambungan internet

 

 

Rajah penyambungan extranet

 

 

 

 

 Penyambungan PC ke server melalui Hub ditunjukkan pada gambarajah di bawah :

 

 

 

 

 

 

PC Dengan Kad Adapter Antaramuka Rangkaiannya

 

Server yang digunakan ialah SERVER UTAMA (Digital Prioris ZX6200).

 

Jenis switch yang digunakan ialah HP ADVANCE STACK SWITCH 2000.

 

Hub yang digunakan ialah 3COM Fast Ethernet Hub - SuperStack ll Hub 100TX (12xRJ45).

 

 

 

Rajah di bawah menunjukkan sambungan dalam Data Center.

 

 

 Jenis kabel yang digunakan:

  1. Twisted pair
  2. Fiber optik
  3. Patch cord

 

Pandangan belakang sebuah HUB.

 

 

 

 

 

Rajah HP NetServer E40

 

 

 

 <<<< BALIK KE MENU UTAMA >>>>