Präster i Albo och Järrestads kontrakt under skånska kriget

 

 

Församling

Kyrkoherde/komminister

Födelse- och dödsår

Period i församlingen

Född

Universitetsstudier

Krigsåren 1676-79

Anm.

Ravlunda och Brösarp

Jonas Petri Nericius

Ca 1622-1686

1662-1686

Solberga, Närke

Uppsala

1677 berättas att N, såsom svensk, under kriget blivit starkt hemsökt av snapphanar. I rapporter från Kristianstad under belägringen klagas över N., som enl. rapportören ska förmedla brev från svenska högkvarteret till Malmö. Det berättas att prästgården plundrades 25 gånger och den 26 brändes den ned samtidigt som klockaren och några andra "caputerades". N. fick till och med kungligt tillstånd att lämna sitt pastorat och resa upp i Sverige. Han fick 1679 förflyttning till Ramdala, men efter ett par års kamp tvingades han återvända till Ravlunda och Brösarp.

Tjänstgjorde tydligen 1662 som legationspredikant i London.

Andrarum och Eljaröd Ebbe Nilsson 16??-1676 1620-1676 Sönder-Bjert, Kolding Köpenhamn Inga uppgifter.  
Andrarum och Eljaröd Andreas Schartow 16??-1691 1677-1682 Skartofta Lund Han berättar själv att han 1677 suttit i kommissorialrätten i Vä och att han 1677-79 användes som kunskapare. Den 4 september 1679 hotade Simon Andersen Andrarums socken och kräver överlämnade av 300 daler. S. berättar senare hur han på riksdagen 1689 för Karl XI fick berätta om hur snapphanarna illa hanterat honom och hans familj. Efter ett memorial av Sven Erlandsson Ehrenflycht i juni 1680 gavs S. livstidsfrighet från prästkallspengarna och annan påkommande kontribution p.g.a under kriget gjorda tjänster.

En av uniformitetens ivrigaste pådrivare.

Flyttade 1682 till Helsingborg.
Södra Mellby och Vitaby Peder Rasmusson Norager 16??-1681 1655-1681 Danmark Köpenhamn Fick samma livstidsfrihet som föregående och av samma anledning som denne. Biskop Hahn föreslog N. som medlem av rannsakningskommissionen, tillsammans med Schartow, stadskomministern Laurenberg i Malmö och kyrkoherden Nils Jönsson i Vanstad.

16/10 1676 hade dock N. på sina sockenmäns vägnar uppsatt en hyllande skrivelse till Kristian V.

 
S:t Olof Olof Andersson Axtrup 1632-1695 1674-1695 Landskrona Köpenhamn, Greifswald, Lund Inga uppgifter.  
Östra Vemmerlöv och Rörum Lars Bertilsson Aqvilonius 16??-1697 1671-1697 Löderup Köpenhamn, Lund Oklart. Fabricius säger att A. var svensksinnad.  
Simrishamn och Jerrestad Holger Månsson Arreskow Ca 1634-1687 1657-1687 Brandstad? Köpenhamn Inga ordentliga uppgifter. Vissa klagomål i avseende på uniformiteten  
Simris och Östra Nöbbelöv Sten Matsson Harlösa 16??-1689 1649?-1689 Harlösa Köpenhamn Inga uppgifter. Vissa klagomål i avseende på uniformiteten  
Gladsax och Östra Tommarp Anders Clausson 1621-1677 1655-1677 Halland? Köpenhamn Inga uppgifter.  
Gladsax och Östra Tommarp Mats Fredriksson Sture Ca 1650-1694 1677-1694 Harlösa Lund Inga uppgifter.  
Vallby och Bolshög Anders Pedersen Storöe 16??-1676? 1656-1676? Stordöen; Bergen Köpenhamn Inga uppgifter.  
Vallby och Bolshög Gislo Jonsson Holbeck 16??-1688 1677-1688? Söderköping Uppsala Säger 1680 att han utstått mycket ont under kriget och att han har en ruinerad prästgård. 4/1 1675 regementspräst vid Kalmar regemente.
Stiby Johan Lauritsen Hjort 16??-1676? 1655-1676? ? Köpenhamn Inga uppgifter.  
Stiby Peter Hansson Kock 16??-1678? 1674/76-1678? ? Lund Blev vid ett försök att rädda en svensk kvartermästare och en svensk ryttare dödad av snapphanar.  
Stiby Per Persson Bagger 16??-1700 1681-1700 Malmö? Lund Inga uppgifter Kallades redan 1678 av generalmajor Mortaigne, men prästvigdes hit först 1681.
Borrby Jens Eriksson Nyborg 1614-1677 1638-1677 Nyborg Köpenhamn Av traditionen har hans död satts i samband med snapphanarnas härjningar, men om detta vet man inte något säkert.  
Borrby Hans Jostsson Berntz 16??-1701 1677-1701 Malmö Lund Landshövding Lybecker berättar 1680 att B. blivit helt utplundrad under kriget. B. ger samma uppgifter i en skrivelse 1681, dessutom ska prästgården ha brunnit upp genom vådeld.  
               
Källa: Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. Ser. 2, Biografier, 9, Albo och Järrestads samt Ingelstads kontrakt. Österlens kontrakt. - Lund, 1963

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2007-03-17 13:29