Präster i Åsbo kontrakt under skånska kriget

 

 

Församling

Kyrkoherde/komminister

Födelse- och dödsår

Period i församlingen

Född

Universitetsstudier

Krigsåren 1676-79

Anm.

Norra Vram och Bjuv

Rasmus Gemzaeus

16??-1696

1661-1696

Helsingborg

Köpenhamn

G. hjälpte uppenbarligen danskarna med underrättelser, se Kågeröd. Efter freden förefaller G. ha fogat sig i uniformitetens införande utan att protestera.

 

Björnekulla och Västra Broby Jöns Knutsson Cervin 16??-1676 1667-1676 Danmark? Köpenhamn Dog redan den 26 juni.  
Björnekulla och Västra Broby Jens Åkesson Frisenbeck 1651-1711/1712 1676-1711/1712 Kristianstad Lund   Hamnade i konflikt med Per Olsson Gisler, boendes på Hjälmshult i Allerums socken. Denne önskade en annan präst, men av detta blev intet.
Ausås och Strövelstorp Christian Fredriksson Hiort 1630-1679 1661-1679 Ausås Köpenhamn Inga uppgifter.  
Kvidinge och Västra Sönnarslöv Hans Jakobsson 16??-1695 1663-1695 Helsingborg Köpenhamn Hummerhielm berättar i sin dagbok att han 22/8 1678 fick underrättelser via J., som tagit en tur till Landskrona. Sven Erlandsson Ehrenflycht berömmer honom 1691 som en god granne och prästman, som alltid visat sig trogen mot Kungl. Maj:t.  
Höja och Starby Rasmus Jensen Meissner 1625?-1679? 1656-1679? Björnekulla Köpenhamn Rapporterar 12/3 1678 till generalguvernören att han uppläst pardonsplakatet angående snapphanar.  
Östra Ljungby och Källna Salomon Casparsson Buthén 16??-1693 1668-1693 Helsingborg? Köpenhamn Inga uppgifter.  
Gråmanstorp och Vedby Nils Jakobsson Sandby 16??-1685 1645-1685 Sandby, Själland Köpenhamn 1683 attesteras av Åsbo häradsting att S. lidit svårt av båda sidors durchmarscher, men också av snapphanarnas plundringar.  
Riseberga och Färingtofta Lars Nilsson Rhode 16??-1694 1645-1694 Malmö Köpenhamn 20/6 1677 skriver R. en supplik till Kungl. Maj:t i vilken han berättar att hans egendom förlorades hösten 1676 då Kristianstad erövrades. Samma höst ska hans hästar och boskap ha tagits av ett svenskt parti. Sedan svenska armén nu kommit till trakten igen har han på nytt blivit av med boskap och hans dammar har förstörts av Västgöta kavalleriregemente. Ovanpå detta har han sedan fått inkvartera både "den franske greven" och "den polske översten", uppenbarligen sändebud till Karl XI. Vigo E. återger i "Snapphanekriget 1675-1679", del III, s. 41 ett brev från R. till kommendanten Hård i Helsingborg rörande ett av snapphanarna i december 1677 bortsnappat brev.  
Oderljunga och Perstorp Morten Jörgensen 16??-1681 1645-1677 Skåne Köpenhamn Dödsdömd 1677 för samröre med snapphanar, se Edvardsson II, s. 65 ff. Benådad på hösten samma år och förflyttad till Äspö och Östra Klagstorp.  
Örkelljunga och Rya Jöran Christensson Fischer Ca 1628-1707 1658-1707 Randers Köpenhamn Inga uppgifter. F. har av Fabricius utpekats som den siste präst i Skåne som predikade på danska.
Össjö och Tåssjö             Ingen ordinarie kyrkoherde från slutet av 1673 till 1681.
               
Källa: Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. Ser. 2, Biografier, 10, Åsbo och Bjäre kontrakt. - Lund, 1985

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2007-03-18 22:12