Präster i Bara kontrakt under skånska kriget

 

Församling

Kyrkoherde

Födelse- och dödsår

Period i församlingen

Född

Universitetsstudier

Krigsåren 1676-79

Anm.

Lyngby, Genarp och Gödelöv Per Danielsson Gemsiö 16??-1695 1668-1695 Väsby Köpenhamn Inga uppgifter.  
Svedala Niels Hansen Tollös 1624-1681 1669?-1681 Görslöv Köpenhamn Inga uppgifter.  
Hyby Joachim Hüphauff 1641-1677 1666-1677 Skåne Köpenhamn Inga uppgifter.  
Hyby Gustaf Wising 1647-1697 167?-1697 Visingsö Lund Inga uppgifter Otto Lindenow hade utsett en annan person, men denne var instängd i det belägrade Malmö. W. skaffade sig generalguvernör v. Fersens stöd och fick tjänsten, trots Lindenows protester.
Bara och Mölleberga Christen Sörensen Bugge 16??-1677 1673-1677 V. Hoby Greifswald, Lund Inga uppgifter. Både han och hustrun avled vid samma tid.
Bara och Mölleberga Gottfrid Hüphauff 1643-1719 1677-1719 Kristianstad Köpenhamn, Lund Skriver sommaren 1678 till Sperling. H. berättar att det finns snapphanar runt omkring i socknen och att han är orolig för det brev han fått från svenska lägret  via Sövde och Häckeberga och med ryttare ska vidaresända till Malmö. Hans dotter drabbades av en långvarig sinnessjukdom och tilldrog sig Jesper Swedbergs (och Karl XII:s) intresse.
Skabersjö och Törringe Jörgen Jensen Faxe 1614-1681 1642-1681 Faxe Köpenhamn Skriver själv 1680 att han såväl antastats av fientliga partier som utplundrats av snapphanar. Hans son fängslades, hans boskap bortfördes och man hotade att bränna prästgården. 1661 vald till häradsprost i Bara. Var motståndare till Sven Knutssons uniformitetsagitation.
Kyrkheddinge och Esarp Hans Persson Mellby 16??-1688 1674-1688 Skåne Köpenhamn, Greifswald, Lund Enligt egen utsago ska ha ha blivit jämmerligt utplundrad.  
Knästorp och Tottarp Hans Pedersen Cimbris 1633-1676 1668-1676 Simrishamn Köpenhamn (?)    
Knästorp och Tottarp Jens Rasmusson Rhydius 16??-1710 1677-1710 ? Lund Prästgården härjad, liksom församlingen. Han berättar 1697 att att hans hustrus egendom bortrövades av fienden och resten brändes upp då danskarna antände Lund i augusti 1678. Prästgården förföll under kriget och nedrevs efter slaget vid Lund då han hade haft 100 finnar inkvarterade i 14 dagar.  
Görslöv och Särslöv Christen Madsen 16??-1677 1659-1677 Holstebro, Jylland Köpenhamn Inga uppgifter.  
Görslöv och Särslöv Mats Hansson 16??-1684 1677-1684 ? Lund Inga uppgifter.  
Burlöv Jören Mattsson Gram 16??-1691 1661-1691 Landskrona Köpenhamn Inga uppgifter.  
Uppåkra och Flackarp Ivar Wandalin 1625-1693 Ca 1664-1693 Viborg Köpenhamn Hahn säger att W. ställt sig ärlig under kriget. Församlingarna ruinerade under kriget. Stor stadsbrand i Lund 1676 (1678)?  
Bjärshög och Oxie Chrysostomus Nielsen 16??-1696 1675-1682 ? Köpenhamn Uppges i oktober 1677 ha varit ruinerad av fienden. Berömdes 1680 av Sperling för sin trohet och tjänst under kriget. Flyttade till Ystad.
Brågarp och Nevishög Mårten Hansson Möller 1633-1705 1655-1705 Halmstad Köpenhamn Ska ha assisterat svenskarna med underrättelser, blivit angiven och arresterad av danskarna. Ska sedan ha suttit i mild arrest i Landskrona ett år. Därefter frigiven och återvände då till sin församling. Under tiden hade hustrun dött, gården plundrats av snapphanar och danskar. Enl. Fabricius ska M. dock i arresten ha angivit ett par kollegor, bl.a. Chr. Fundanus i Finja. Nitisk i uniformitetsarbetet efter kriget.  
               
Källa: Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. Ser. 2, Biografier, 5, Bara, Ljunits och Herrestads kontrakt. - Lund, 1954

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2008-05-01 13:19