Präster i Bjäre kontrakt under skånska kriget

 

 

Församling

Kyrkoherde/komminister

Födelse- och dödsår

Period i församlingen

Född

Universitetsstudier

Krigsåren 1676-79

Anm.

Västra Karup och Hov Jöns Olsson 1596-1676 1622/1631-1676 Laholm Köpenhamn Inga uppgifter.  
Västra Karup och Hov Rasmus Jönsson 1629-1696 1671/76-1696 Västra Karup Köpenhamn Inga uppgifter.  
Förslöv och Grevie Mogens Salomönsson 16??-1677? 1655-1677? Skåne Köpenhamn Inga uppgifter.  
Förslöv och Grevie Börje Koch 16??-1689 1677-1681 Halland Lund Ska vid ankomsten ha blivit utskälld av båda församlingarna: de brydde sig inte om hans kallelsebrev och inte om överheten då det fanns 2 kungar i landet. Koch begav sig då till Malmö där Örnestedt ånyo försäkrade honom om kallet. Men som snapphanarna var talrika där på orten - en snapphane besov ena änkans ena dotter och gifte sig med henne - begav K. sig till kungens armé vid Näs. Där träffade han Örnestedt och tjänstgjorde sedan som fältpräst. Vid fredsslutet återvände K. till pastoratet, men där hade nu änkan förlovat sig med en Pål Larsson Åberg som ombesörjt församlingens andliga behov sedan Salomönssons död. Det blev strid som slutade med att K. förflyttades till Billeberga och Tirup.  
Barkåkra och Rebbelberga Frans Leche 16??-1685 1645-1685 Skelsör Köpenhamn Några klagomål från L. har inte påträffats. L. fick svårt med övergången till svenska p.g.a. sin ålder.  
Munka-Ljungby och Ängelholm Jakob Christiansen Noviomagus 16??-167? 1639-167? Själland Köpenhamn N. ska ha blivit ihjälskjuten av danskarna under kriget. Posten vakant till 1681.
Hjärnarp och Tåstarp Laurentius Andreae Taagelycke 16??-1702 1661-1697 Kullen Köpenhamn T. tog öppet Sveriges parti. Han vägrade sända underrättelser till danska armén, men gjorde det däremot till den svenska. Av den dansksinnade befolkningen betraktades han därför som förrädare och spion. På 1690-talet berättar han hur han misshandlats och plundrats, fått alla sina tänder utslagna och till och med smädats inne i kyrkan.  
Båstad och Torekov Söffren Finchius 16??-167?/168? 1668-1676/77 Malmö Greifswald, Köpenhamn Enligt hans efterträdare hade F. redan i krigets början öppet tagit Danmarks parti. Han ska sedan mycket tidigt ha flytt till Danmark. Han blev garnisonspräst i Köpenhamn, men förvisades 1685 från huvudstaden och ska ha blivit klockare på landsbygden. Fru och barn tycks han ha lämnat vid sin flykt.

Under resten av kriget tjänstgjorde kyrkoherden i Ö. Karup även här, liksom en viss Paul Åberg.

               
Källa: Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. Ser. 2, Biografier, 10, Åsbo och Bjäre kontrakt. - Lund, 1985

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2007-03-18 11:45