Präster i Färs kontrakt under skånska kriget

 

 

Församling

Kyrkoherde

Födelse- och dödsår

Period i församlingen

Född

Universitetsstudier

Krigsåren 1676-79

Anm.

Vanstad och Tolånga

Nils Jönsson

16??-1696

1655-1696

Norrvidinge

Köpenhamn 

Ingen uppgift. 

 

Röddinge och Ramsåsa Carsten Clow 1622-1700 1667-1700 Tönder Köpenhamn Ingen uppgift. Var regementspräst vid det skånska fotfolk som utkommenderades i maj 1658. Kom sedan till Västerbottens regemente.
Sövde och Blentarp Anders Andersson Delphin 164?-1692/93 1670-1692/93 Sövde Greifswald, Lund Ingen uppgift.  
Ilstorp och Björka Laurits Baltsersson Ca 1625-1690 1667-1690 Ö. Sallerup Köpenhamn Ingen uppgift.  
Lövestad och Fogeltofta Rasmus Madsen Bredal 16??-1671/77 1647?-1677 Vigerslev Köpenhamn Ingen uppgift.  
Lövestad och Fogeltofta Gert Uppendick 1645-1700 1671/77-1700 Ystad Greifswald, Lund, Köpenhamn Ingen uppgift.  
Skartofta och Öved Olof Jakobsen 16??-168? 1651-168? Danmark Köpenhamn Ingen uppgift.  
Brandstad och Södra Åsum Christopher Hansen de Fine Ca 1626-1701 1655-1697 Helsingborg Köpenhamn Ingen uppgift.  
Frenninge och Vollsjö Lars Christensen Mylstrup Ca 1629-1683 1666-1683 Mollerup? Köpenhamn Ingen uppgift. Befinner sig 1665 i Stockholm för att söka en tjänst i Skåne, likt andra "skåningar".
Vomb och Veberöd Hans Jakob Bewerlin 16??-1707 1655-1707 Köpenhamn? Köpenhamn K. Fabricius nämner ett brev från en dansk kapten som legat sjuk i Veberödstrakten. B. skulle livligt ha önskat den danske kungens seger och talat om situationen under svensk överhöghet som en babylonisk fångenskap. Några klagomål mot honom finns dock inte från svensk sida, vare sig då eller under försvenskningsperioden. Häradsprost.
Östra Kärrstorp Christer Mortensen Randers 16??-1??? 1674-1682 Randers (?) Köpenhamn Ville inför de svenska myndigheterna göra gällande att han var en god svensk och att hans motståndare hade hetsat danska soldater och snapphanar på honom. Han hade redan i början av 1650-talet råkat i klammeri med Köpenhamns univ. och gick senare över till svensk sida och blev fältpräst. Han flyttade sedan över till Skåne och försökte få tjänst där, men biskop Winstrup som så småningom hade blivit klar över att R. hade ett mindre rent förflutet sökte stoppa detta. Kungl. Maj:t. trodde dock inte på invändningarna. R. blev sedermera avsatt.
Västerstad och Östraby Hans Nilsson Holmby Ca 1627-1693 1670-1693 Holmby Köpenhamn Ska ha straffat en grupp friskyttar som infann sig i kyrkan. Som hämnd för detta ska de sedan en natt ha gripit H. i prästgården, bundit honom och tvingat honom att naken springa/släpas mellan två hästar en halv mil. Byamännen begav sig efter och lyckades lösa ut H. Efter kriget ska en grupp friskyttar/snapphanar ha infunnit sig i prästgården för att dricka helgonskyldsöl med sockenbönderna. H. sände då bud efter svenskt kavalleri som stod vid Hörby. Detta ankom och omringade prästgården. Hela gruppen nedgjordes utom anföraren - Simon Andersen i Tullsåker. Denne ska under attacken ha tagit på sig en svensk militärkappa och listat sig igenom ringen under det att han uppmuntrade svenskarna att angripa snapphanarna. En förföljande svensk ryttare sköt han ihjäl. Häradsprosten berömde H. för hans nit för uniformiteten. Ska ha varit informator hos Ove Ramel på Bäckaskog.
               
Källa: Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. Ser. 2, Biografier, 6, Frosta och Färs kontrakt. - Lund, 1957

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2007-03-15 12:16