Präster i Frosta kontrakt under skånska kriget

 

 

Församling

Kyrkoherde

Födelse- och dödsår

Period i församlingen

Född

Universitetsstudier

Krigsåren 1676-79

Anm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Östra Sallerup och Långaröd Jöns Henriksson 1622-1689 1648-1689 Frederiksborg, Själland Köpenhamn Ingen uppgift. Upplade en väldig stensättning på en äng nära prästgården, vilken visade orden "Carolus XI Monarcha Sveciae"
Hörby och Lyby Hans Hansson Bruun 16??-16?? 1663-76/77 Danmark Köpenhamn Ska enligt lokal tradition ha hjälpt danskarna. I oktober 1676 intygar han att byn är utarmad av inkvarteringar och förbimarscherande soldater. Därefter upphör spåren efter honom. Traditionen berättar att svenskarna ska ha bränt prästgården som hämnd för B:s stöd åt danskarna. Hade under Karl X Gustavs danska krig av denne givits ett pastorat på Själland, vilket den danske kungen fråntog honom.
Hörby och Lyby Per Jönsson Sommar     Landskrona      
Högseröd Hans Knopf Ca 1627-1693 1656-1693 Alsted Köpenhamn Ingen uppgift.  
Fulltofta och Äspinge Mads Jacobsen Wolf 1623-1680 1656-1680 Östofte Köpenhamn Assisterade under kriget danskarna med upplysningar. Fick sin gård plundrad av svenskarna, i Karl XI:s närvaro. Denne lovade honom 300 daler silvermynt, ett löfte som W. i en supplik tackar för och påminner om.  
Södra Rörum och Häglinge Måns Persson Tofta 1639-1702 1668-1702 Tofta Greifswald Ingen uppgift.  
Höör och Munkarp Olof Gemzaeus 16??-1682/83 1671-1682/83 Helsingborg Köpenhamn, Lund Ingen uppgift.  
Norra Rörum och Hallaröd Erik Persson 16??-1679 1674-1679 Halland ? Berättas att under hans tid kom folk beväpnade till kyrkan och idkade efter gudstjänsten prickskytte under mycket drickande.  
Norra Rörum och Hallaröd Erik Petraeus 16??-1685 1679-1685 Gothem Uppsala Ska efter danskarnas landstigning på Gotland ha fängslats och förts till Köpenhamn.  
Bosjökloster Olof Christensson 1634-1697 1667-1697 Bosjökloster Köpenhamn Hans dotterson Sven Lagerbring säger att C. hade mycket besvär med snapphanar, vilka ville tvinga honom att ge dem nattvard. En gång skulle de till och med ha skjutit efter honom, men han fortsatte vägra.  
Gudmuntorp och Hurva Hans Bodelsen 16??-1677 (?) 1653-1677 (?) Helsingborg Köpenhamn Ingen uppgift.  
Gudmuntorp och Hurva Christian Schartow 16??-1??? 1677 Skartofta Lund Ingen uppgift.  
Gudmuntorp och Hurva Hans Saur 16??-1679 (?) 1677-1679 Lund Lund Bortförd och fängslad i Köpenhamn där han dog. I Abraham Larssons och Jakob Sörenssons böneskrift från 1681 berättas hur Saur, klädd i bara skjortan, av snapphanarna hade drivits mellan deras hästar under det att han pryglats. Enligt en annan källa ska han ha försökt hindra dem att ta boskap vid Rolsberga.  
Borlunda och Skeglinge Olof Thorsson 16??-1713 1675-1713 Borlunda Lund Ingen uppgift.  
Harlösa och Hammarlunda Fredrik Pedersen Sture 1621-1687 1648-1687 Fredriksborgs slott Köpenhamn Ingen uppgift. Förefaller inte ha varit vidare entusiastisk över uniformitetens införande.
Östra Strö och Skarhult Henrik Sparre 16??-1??? 1655-1676 Danmark Köpenhamn Övergick hösten 1676, då Skarhults "uthus" brändes av danskarna, till dansk sida. Enligt en senare uppgift ska han ha hjälpt dem med upplysningar. Fick ny församling i Danmark Låg i häftig konflikt med bönderna, med förvaltaren på Skarhult, med häradsprosten m.fl.
Östra Strö och Skarhult Olof Halling 16??-1719 1679-1719 Torsåker Uppsala Enligt ett intyg från 1681 var socknarna vid tillträdet ruinerade av fienden, prästgården nedbruten av svenska trupper.  
Gårdstånga och Holmby Bartholomaeus Ledebur 16??-1686 1673-1686 Malmö Lund Det berättas att han under kriget misstänktes hjälpa danskarna, varför det beslutades att bränna prästgården - det enda huset som var kvar i byn. Enligt berättelsen ska man också ha tänt eld på huset tre gånger, men varje gång slocknade elden av sig själv. Inför fjärde försöket ska kyrkoherdens syster ha utverkat nåd.

I början av  juni 1678 skriver L. till generalguvernören och bedyrar att anklagelser om att han skulle ha publicerat ett av fiendens påbud var falska. Fyra dagar senare berättar han att snapphanarna ruinerat skansen och påbjudit att alla skulle bege sig till Landskrona. Generalen Arensdorff hade varit där och hotat med total utplundring om L. inte lydde danskarnas plakat. L. förefaller efter kriget ha stått på god fot med Ascheberg.

 
               
Källa: Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. Ser. 2, Biografier, 6, Frosta och Färs kontrakt. - Lund, 1957

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2007-03-15 23:29