Präster i Gärds kontrakt under skånska kriget

 

 

Församling

Kyrkoherde/komminister

Födelse- och dödsår

Period i församlingen

Född

Universitetsstudier

Krigsåren 1676-79

Anm.

Träne och Djurröd Claus Marquorsen Helmer 16??-1681 Ca 1630-1681 Köpenhamn Köpenhamn Inga uppgifter. Prost 1650-1677. Den s.k. Gärds härads prostbok 1670-1688 ger en god inblick i H:s verksamhet.
Västra Vram och Östra Vram Thomas Andersen Vierius 16??-1678? 1641-1678 Vä? Köpenhamn Inga säkra uppgifter, men V. förefaller ha försökt balansera mellan de båda parterna. Kyrkans räkenskapsbok (kyrkstolen) stals under kriget, men återkom. Den hade under kriget använts inom den danska krigsmakten, som avlöningsbok.

 Prost 1677.

Posten vakant till 1680.En komminister vid namn Jörgen Offesen ska dock ha tjänstgjort här till 1678 eller 1679. För denne, se Obefordrade präster 1675.

För mer detaljer runt Vierius, Offesen och Vram med omnejd, se John Wanngrens artikel Kring epitafiet i Västra Vrams kyrka  i Gärds härads hembygdsförenings årsbok 2004.

Everöd och Östra Sönnarslöv Sten Pedersen Sommer 1617-1679 1647-1679 Gårdstånga Köpenhamn I augusti 1678 kom ett parti till prästgården mitt i natten och tvingades S. att följa med till kyrkan. Denne ska av den uppskakande händelsen ha insjuknat.  
Huaröd och Svensköp Peder Sörensen Fristrup 16??-1686 1645-1683 ? Köpenhamn Inga uppgifter.  
Hörröd och Maglehem Hans Hansson From 16??-1684? 1667-1684? Landskrona Köpenhamn Han berättar själv 1680 att Maglehems socken blivit mycket ruinerad genom durchmarscher. Hörröd ska ha drabbats av samma öde och F. själv hade mist sin boskap.  
Vittskövle och Degeberga Christen Lauridsen Klim Ca 1619-1682 1650-1682 Thisted Köpenhamn K. intog en svenskvänlig hållning och drabbades p.g.a. detta av snapphanarnas härjningar. I början av augusti 1678 berättar han för sin dotter Anna att de förra onsdagen mitt på dagen hade tagit en hel hop boskap. Partiet leddes av Simon Andersen.  
Köpinge och Lyngsjö Tuve Lauritzen Hvaling 16??-1681 1659-1681 Valinge Köpenhamn Synes måhända icke ha varit odelat svenskvänlig, i prostjournalen finns för den 30/11 1677 ett brev som hotar med nedbränning av prästgården.  
Norra Åsum och Skepparslöv Johan Simonsson Ingelotz 16??-1686 1673-1686 Ö. Ingelstad Lund 1678? skriver I. till Kristian V och klagar över att danskt krigsfolk brutit upp kyrkdörren och tagit det som förvarades i kyrkan. Socknen var då delvis avbränd, delvis ruinerad och öde. I. ska under en period ha tagit sin tillflykt till ett torp i Bjärnhult.  
Äsphult och Linderöd Hans Eriksen Hjort 16??-1680 1667-1680 ? Köpenhamn Klagar 1679 i ett brev till Lybecker över de motgångar och besvär kriget medfört för honom, men preciserar inte dessa.  
               
Källa: Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. Ser. 2, Biografier, 12, Villands och Gärds kontrakt. - Lund, 2004

Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2007-10-09 10:11