Präster i Västra och Östra Göinge kontrakt under skånska kriget

 

Västra Göinge
 

Församling

Kyrkoherde

Födelse- och dödsår

Period i församlingen

Född

Universitetsstudier

Krigsåren 1676-79

Anm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Önnestad

Mogens Bertelson Aqvilonius

Ca 1630-1708

21/2 1668-

Löderup

Köpenhamn

Inga uppg.

 

Vinslöv och Nävlinge

Hans Jensen Gram Stobaeus

1637-1711

10/6 1674-

Stoby

Köpenhamn

Påstod själv att han varit Sverige trogen och för det blivit plundrad och slagen av snapphanar

Hade varit huspredikant hos Eric Fleming

Norra Mellby och Tjörnarp

David Arentsen Möllenstedt

Ca 1630-1684

1670-

Själland

Köpenhamn

Gömde danska kurirer, men tycks senast 1679 ha bytt sida eftersom han då rapporterade danska trupprörelser till Lybecker. Fick efter kriget rykte om sig att ha varit en stor svenskvän.

Efterträddes av den i Lund födde Niclas Erman (1653-1710)

Brönnestad och Matteröd

Jens Enertsen Bring

Ca 1631-1684

24/4 1663-

Landskrona

Köpenhamn

Synes i början ha tagit ställning för Danmark, men därefter efter bästa förmåga sökt navigera.

Efterträddes av den i Lund födde Nils Lauritsen Hartman (1652-1709)

Finja och Hörja

Christen Carstensen Fundanus

1640-1681

1666-

Köpinge

Greifswald, Köpenhamn

Försiktig gentemot Danmark, förmedlade i alla fall mot slutet av kriget brev åt svenskarna, blev arresterad av danskarna och satt i Landskrona.

Studerade i Köpenhamn 1660-1663, tjänstgjorde sedan ett tag i Skåne, blev därefter informator i Danmark och kom sedan till Finja.

 

Efterträddes av den i Gudmuntorp födde Hans Hanson Gudmantorp (1645-1696). Denne hade först studerat i Greifswald och 1665-69 i Köpenhamn.

Röke och Västra Torup

Peder Nielsen Fix

Ca 1625?-1686/87

1650-

Helsingör?

Köpenhamn

Ska enligt ett intyg från klockaren från år 1687 under skånska kriget ha gripits av snapphanar och pressats på pengar.

Var i konflikt med sina församlingsbor. Efterträddes av Christian Munck (ca 1650-1691), av okänt ursprung.

Vankiva och Ignaberga

Jesper Rasmusen

Ca 1630-1698

1658-

Landskrona?

Köpenhamn

-

 

Norra Åkarp och Vittsjö

Hans Jöransson Feuk

1641-1709

1671-

Kristianstad

Lund

Säger själv att han vidarebefordrat svenska depescher och agerat vägvisare åt vilsekomna svenskar. Ska ha haft en konfrontation med friskyttar utanför kyrkan efter en predikan.

 

Visseltofta och Verum

Jörgen Schee

1612-1692

1640-

Stavanger

Köpenhamn

Hans son Jacob slöt sig som student i Lund till danska armén, gick senare in vid ett friskyttekompani, kom sedan till Danmark. Försökte 1681 återvända till Sverige, men detta gick inte.

 

Stoby och Norra Sandby

Jens Lauridzen

1597?-1678

1636?-

Hedenstad, Jylland

Köpenhamn?

-

 

Ibid

Anders Jensen Helsingborg

1649?-1691

1673-

Helsingborg

Lund

Sände trohetsförsäkran till Kristian V i augusti 1676. Detta kom dock aldrig till svenskarnas kännedom.

 

Sörby & Gumlösa

Hans Pedersen Winslow

1623-1684

1649-

Vinslöv

Köpenhamn

-

Efterträddes av Jonas Jönsson Cavallius (ca 1646-1709), född i Västra Torsås, Småland.


 

 Östra Göinge
 

Församling

Kyrkoherde

Födelse- och dödsår

Period i församlingen

Född

Universitetsstudier

Krigsåren 1676-79

Anm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hästveda & Farstorp

Jens Thuresen

Ca 1622-1677

1648-77

Malmö

Köpenhamn

Hyllade den 16 augusti 1676 danske kungen som en befriare. 1677 kommer Gyllenstierna till socknen och T. beklagar då sin nöd i brev till en kollega.

 

ibid.

Sigvard Jensen

Ca 1648-1697

1677-

Hästveda

Lund

Slöt sig helhjärtat till svenskarna och ägnade sig tydligen tillsammans med klockaren åt spioneri. Knud Thott begärde i februari 1679 att få arrestera båda.

Son till föreg.

Östra Broby och Emmislöv

Mogens Pedersen

Ca 1630-1684

1658-

Finja

Köpenhamn

Var insyltad i Loshultskuppen

Inga efterräkningar drabbade honom.

 

Efterträddes av Christian Noviomagus (ca 1641-1697), född i Munka-Ljungby. Han skrevs 1661 in vid skolan i Roskilde och 1662 vid Köpenhamns universitet. 1668 skrev han in vid Lunds univ.

Glimåkra och Örkened

Paul Enertsen

1644-1718

1674-

Landskrona

Greifswald, Lund

Skrev 17/8 1676 till Kristian V och uppmanade denne att inkalla allt löst folk, 5/11 1676 uppmanar han sina sockenbor att lyda svenske kungen. Greps av sina församlingsbor 14/11 och fördes till Kristianstad. Sändes sedan till Köpenhamn. Förnekade där ivrigt att han gått svenskarnas ärenden.

 

Osby & Loshult

Thomas Andersen

1626-1692

1660-

Landskrona

Köpenhamn

Undertecknar 17/8 1676 samma brev som Enertsen, skriver 21/10 till Fr. Rewentlow och ger underrättelser om svenska trupprörelser och situationen i socknen. Efter slaget vid Lund ändras Andersens ståndpunkt, den 2/2 1677 intygar sockenmännen att A. alltid förmanat dem till trohet mot svenske kungen.

 

Hjärsås & Knislinge

Ove Madsen

Ca 1625-1704

1657-

Köpinge

Köpenhamn

Undertecknar samma brev som Enertsen & Andersen, se ovan. Fick 1678 svenskt kavalleri inkvarterat i socknen, med högkvarteret i prästgården. Ska 1681 ha fått varma rekommendationer av generalguvernör Ascheberg.

 

Kviinge & Gryt

Anders Andersen Maglov

Ca 1621-1700

1654-

Sannolikt född på Själland

Köpenhamn

Undertecknare av samma brev som Enertsen, Andersen & Madsen.

 

Färlöv & Norra Strö

Oluf Nielsen Wankif

Ca 1635?-1687

1674-

Vankiva

Köpenhamn

Hans sympatier är okända. Danskarna brände Färlöv, inkl. prästgården (1678?). Svenskarna arresterade W. efter Kristianstads fall, men han frigavs vid jultid efter ingripande av generalmajor Lybecker.

 

Källa: Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. Ser. 2, Biografier, 11, Västra och Östra Göinge kontrakt. - Lund, 2001

 

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2007-01-21 19:07