Präster i Harjagers kontrakt under skånska kriget

Församling

Kyrkoherde

Födelse- och dödsår

Period i församlingen

Född

Universitetsstudier

Krigsåren 1676-79

Anm.

Västra Karaby och Saxtorp Torbern Jonsen Warberg 16??-1683 1645-1683 Varberg Köpenhamn Fick samma anmodan som sin kollega i Torrlösa, men vägrade följa den.  
Västra Sallerup och Remmarlöv Christen Johansen 16??-1??? 1662-1681 Jämshög Köpenhamn Vistades 1678 en tid i Landskrona, begav sig dit på nytt 1679. Han hävdade själv att det var företrädarens barn som angivit honom, men enligt ett rättegångsprotokoll från Landskrona byrätt i mars 1679 hade friskytteledaren Henning Springenfeldt informerats av J. om egendom lämplig att plundra - sådan tillhörig hans styvbarn. Utgången av den processen är inte känd, men J. blev 1681 avsatt från sin tjänst för att han lytt det danska påbudet och begivit sig till Landskrona.  
Barsebäck och Hofterup Jakob Nilsson 16??-1698 1673-1698 Landskrona Greifswald, Lund 1677 kom N. i kläm mellan arméerna, enligt intyg från sockenmännen blev prästgården den 24-25/7 plundrad av "det kejserlige och münsterske krigsfolket". N. skriver i sin försvarsskrift från 1682 att han flydde, först till Stävie och sedan till Malmö. När han inte hade råd att stanna borta längre återvände N. till Barsebäck. Där kunde han inte få sitt uppehälle och i sin nöd begav han sig då till den danska sidan. Efter freden återvände han och fick tillstånd att återgå i tjänst. Vid den stora undersökningen 1682 blev N. i praktiken frikänd.  
Hög och Kävlinge Albert Larsson Rosenlund 16??-1685 1665-1685 Torrlösa Köpenhamn Ska enligt en berättelse av kontraktsprosten Severin Schlüter ha trotsat snapphanarna, men slutligen tvingats till Landskrona. Han återvände efter freden. Inför rannsakningskommissionen hänvisade han till sin stora trohet mot Kungl. Maj:t då armén stod vid Norrvidinge och hur han i sitt utblottade tillstånd till sist inte hade kunnat motstå snapphanarna. Speciellt en av dessa, kallad kapten Severin, hade hotat honom och velat köra honom till Landskrona på en "mögvagn". R. hade då rest in till Landskrona för att klaga över behandlingen och blev sedan inte utsläppt utan måste stanna i staden ett helt år. R.:s försvar var framgångsrikt och av nåd fick han behålla tjänsten.  
Örtofta och Lilla Harrie Povel Matsson   1659-1678/79     Sägs ha varit hotad av snapphanar och var dessutom missnöjd med förhållandena i Örtofta. Flyttade till Dalköpinge.  
Örtofta och Lilla Harrie Jakob Månsson Goddick Ca 1648-1693 1681-1693 ? Lund   Under senare delen av kriget fanns inte någon ordinarie kyrkoherde i församlingen. Den av biskopen ditsände Mats Schovgaard i Västra Hoby lät meddela att han inte kunde stanna där längre än 3 veckor på grund av de snapphanar som höll till i den övergivna prästgården.
Stora Harrie och Virke Sigvard Jul 1648-1731 1674-1677?     Jul blev förflyttad till Norrvidinge på egen begäran, detta med anledning av att socknarna helt ödelagts under kriget. Församlingarna saknade sedan ordinarie kyrkoherde under resten av kriget.
Norrvidinge och Dagstorp Samuel Engelsen 16??-1677 1654-1677 Horvik (Bergen) Köpenhamn Ingen uppgift.  
Norrvidinge och Dagstorp Sigvard Jul 1648-1731 1677-1716 Källs-Nöbbelöv Lund Karl XI hade sitt högkvarter i Norrvidinge prästgård, men denna brann ned genom klockarens oförsiktighet. S. flyttade då till Dagstorp. Han ska sommaren 1677 ha gjort svenskarna stora tjänster, men råkade efter arméns avmarsch i vanskligheter. Han ska till exempel ha vägrat läsa förbön för danske kungen och blev därför utplundrad av Per Stensson, som förde J. till Landskrona. Han fördes sedan över till Köpenhamn. Efter någon tid fick J. återvända, men då socknarna var helt ödelagda begav han sig till Trolle-Ljungby. Karl XI utfärdade därifrån 22/1 1678 fullmakt för J. till Räng och Hammar. Detta ämbete tillträdde han dock aldrig och 1682 ställdes han inför kommissionen. Han fick dock behålla sitt ämbete.  
Södervidinge och Annelöv Anders Bentsen 16??-1677 1631?-1677 Laholm Köpenhamn Ingen uppgift Vakant i 3 år under kriget.
               
               
Källa: Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. Ser. 2, Biografier, 7, Onsjö, Harjagers och Rönnebergs kontrakt. - Lund, 1959

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2007-03-15 16:00