Präster i Herrestads kontrakt under skånska kriget

 

 

Församling

Kyrkoherde/komminister

Födelse- och dödsår

Period i församlingen

Född

Universitetsstudier

Krigsåren 1676-79

Anm.

Ystad S:ta Maria Hans Hansson Resen 16??-1676 1654-1676 Själland Köpenhamn, Wittenberg, Giessen    
Ystad S:ta Maria Magnus Håkansson Lacander 1641-1701 1676-1701 Småland (?) Greifswald, Lund När danska trupper i juni 1678 landsattes och plundrade Ystad flydde L. och hans familj till det svenska lägret vid Kristianstad. Begav sig sedan till Malmö. Besökte Ystad hösten 1678 och klagade då över den dansksinnade stadskomministern som utnyttjat L:s bortovaro. Komministern ska också ha köpt stutar av Knut Böök, snapphanarnas anförare. Huspredikant hos Pontus Fredrik de la Gardie 1672, regementspastor vid Bergsregementet.
Ystad S:ta Maria Jens Pedersen Clöeger (komm.) 16??-1681 1641-1681 Själland (?) Köpenhamn Var uppenbarligen dansksinnad.  
Öja och Hedeskoga Johannes Frizelius Ca 1640-1693 1671-1677 Västergötland Lund Enligt intyg från 1693 blev F. och hans hustru illa utplundrade när "Trumph" inföll vid Ystad, d.v.s. 1676. Han ska själv ha tvingats hålla sig gömd på grund av sitt umgänge med svenska officerare. Inte långt därefter kom snapphanarna, vilka hotade att föra honom till Kristianstad. Dessa måste han muta. 1678 tog så danskarna ifrån honom boskap. Han måste ta sin tillflykt till den svenska armén vid Kristianstad, sedan i Malmö. Under tiden plundrade snapphanarna hans gård och hotade hustrun. Förflyttad från församlingen under kriget, se Stora Herrestad.
Ystad S:t Petri och Bjäresjö Peder Jakobsson 16??-1677 1660-1677 Ystad Köpenhamn Inga uppgifter.  
Ystad S:t Petri och Bjäresjö Lars Hansson Borup Ca 1650-1684 1677-1684 Trelleborg Lund Ska under kriget ha förstört sin hälsa genom ständiga resor med brev, i fara för både fienden och snapphanar.  
Stora Herrestad och Borrie Jens Andersen Broch 16??-1677 1655-1677 Viborg Köpenhamn Inga uppgifter.  
Stora Herrestad och Borrie Johannes Frizelius Ca 1640-1693 1677-1693 Västergötland Lund Se ovan Öja och Hedeskoga.  
Sövestad och Bromma Christopher Albertsson Raffn 16??-1679 1659-1679 Vomb Köpenhamn Bevarad är en order från generalguvernören, daterad 2/11 1677, om ett danskt plakat som inte fick uppläsas. Var det redan sänt vidare måste det upphinnas och stoppas.  
Sövestad och Bromma Rasmus Jakobsson Bang 1654-1689 1679/81-1689 Tosterup Lund Inga uppgifter.  
Högestad och Baldringe Björn Olsson Glimager 1641-???? 1667-???? Glimåkra Greifswald, Uppsala, Lund Får 1695 beröm av häradsprosten för att han alltid hållit sig väl, såväl under krigstiden som under uniformitetens införande.  
Tranås och Onslunda David Davidsson 16??-1682 1656-1682 Skåne (?) Köpenhamn Ska ha lidit mycket skada under kriget, enl. intyg från generalmajoren Kock v. Crimstein på Tunbyholm. Ska också ha hjälpt ett svenskt parti.  
               
Källa: Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. Ser. 2, Biografier, 5, Bara, Ljunits och Herrestads kontrakt. - Lund, 1954

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2007-03-14 18:32