Präster i Ingelstads kontrakt under skånska kriget

 

 

Församling

Kyrkoherde/komminister

Födelse- och dödsår

Period i församlingen

Född

Universitetsstudier

Krigsåren 1676-79

Anm.

Löderup och Hörup

Olof Bertelsen Aqvilonius

1634-1684

1659-1684

Löderup

Köpenhamn

A. torde under krigsåren ha varit en pålitlig svenskvän. I rapporter från Kristianstad berättas att det vid Ystad bor en liten präst som heter herr Ole, som förmedlar brev till Malmö. Av vissa beskylldes A. för att ha varit långsam i avseende på uniformiteten, men detta har knappast fog för sig. En märklig ingrediens är dock att han som häradsprost aldrig tycks ha instruerat sina präster att predika på svenska.

Häradsprost 1681-

Östra Hoby Rasmus Christensen Frijs 16??-1703 1655-1703 Hasslöv Köpenhamn Inga uppgifter.  
Ingelstorp och Valleberga Jonas Persson Ekman 16??-1683 1671-1683 Löth Åbo, Dorpat Sonen berättar senare hur föräldrarna många gånger utplundrades av snapphanarna och även bortfördes därför att de var svenskar.  
Ingelstorp och Valleberga Elias Wättringh Ca 1643-1720 1675/1683-1719 Linköping Lund Enligt en attest från 1681 blev han 8 dagar före slaget vid Lund arresterad av danskarna och förd till Kristianstad där han satt i arrest tillsammans med kyrkoherden Struck i Mjällby och Paul Enertsen från Glimåkra. Fungerade som lantmätare under jordrevningen 1670-1671.
Glemminge och Tosterup Michael Jensen Sode 16??-1676 1666-1676 Bornholm Köpenhamn Inga uppgifter.  
Glimminge och Tosterup Eilard Barfooth 1646-1709 1677-1709 Årstad, Halland Lund, Greifswald I februari 1679 berättas att B. av snapphanarna blivit fråntagen 3 dussin stora tennfat, 8 silverskedar, 1 stor silverbägare, 3 par stora stöpta mässingsstakar, 5 kopparkittlar, 5 kopparkrukor, 1 kopparbadkar, alla hans och hans frus kläder samt 1 nattmössa. Hahn hade tänkt ha B. till ett stöd vid uniformitetens införande, men denne trampade i klaveret genom att vid Aqvilonius begravning predika på danska. Kontrakstprost 1692.
Stora Köpinge Hans Andersson Delphin 1637-1677 1667-1677 Sövde Köpenhamn ? Inga uppgifter.  
Stora Köpinge Lars Christofferson Twaedius 1648?-1693 1677-1693 Ö. Tvet Lund 1683 säger T. att han lidit mycket av snapphanar. Prästgården brann 27/2 1678  
Övraby och Benestad Poul Christensen 16??-1681 1646-1681 Årstad, Halland Köpenhamn Inga uppgifter.  
Övraby och Benestad Otto Eriksson Engel 16??-1686 1670?/1681-1686 Malmö Greifswald Sven Erlandsson Ehrenflycht berättar i brev från 1687 och 1688 att E. under kriget varit särskilt trogen, skaffat underrättelser m.m., något som behandlades med största sekretess för att inte störta E. i fördärvet. E. hade särskilt under Svanewedels tåg till Österlen visat sig trogen. Denne hade planerat en attack på Tunbyholm, men E. hade i samråd med Ehrenflycht ridit till Svanewedel och berättat att Karl XI var på väg med en större styrka. Svanewedel hade då retirerat till Landskrona. E. hade också stoppat danska rundskrivelser och sänt dem till Ehrenflycht.  
Hammenhög och Hannas Rasmus Nielsen Tryde Ca 1622-1693 1651-1693 Tryde Köpenhamn Inga uppgifter.  
Kverrestad och Smedstorp Niels Poulsen Praël 1625-1685 1655-1685 Dalby, Själland Köpenhamn 1680 skriver han att det i pastoratet efter kriget fanns så många ödegårdar att hans lön var alltför ringa. Hade svårt att få generalmajoren Kock v. Crimstein till kyrkan.
Östra Herrestad och Östra Ingelstad Jakob Marqwartsen Boldeviin 16??-1697 1645-1697 Danmark? Köpenhamn Inga uppgifter. En mycket originell och bråkig herre.
Tryde och Spjutstorp Nils Christophersson Londin 16??-1699 1674-1699 Lund? Lund Inga uppgifter.  
Ullstorp och Bollerup Thomas Hansson Kej 16??-1679 1671-1679 Landskrona Greifswald Inga uppgifter  
Ullstorp och Bollerup Nils Persson 16??-1707 1681-1684 Malmö Lund   Hans far låg i tvist med överstelöjtnanten Lillienberg som beskyllde honom för att ha stått i maskopi med snapphanarna vilka härjat Ingelstads gård. Suspenderades 1684.
               
Källa: Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. Ser. 2, Biografier, 9, Albo och Järrestads samt Ingelstads kontrakt. Österlens kontrakt. - Lund, 1963

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2007-03-17 15:33