Präster i Ljunits kontrakt under skånska kriget

 

 

Församling

Kyrkoherde

Födelse- och dödsår

Period i församlingen

Född

Universitetsstudier

Krigsåren 1676-79

Anm.

Villie och Örsjö Fredrik Jönsson 16??-1706 1669-1706 Ystad Lund Berättar själv 1698 hur han gjort två resor i veckan från kungens högkvarter i Malmö och tillbaka. Spanat på fienden för greve Gustaf Carlsons räkning, särskilt när danskarna skulle hämta Holger Thott på Marsvinsholm. Hans verksamhet ska ha gjort honom illa anskriven hos danskarna och Knud Thott skulle ha önskat arrestera honom. Snapphanarna hade både plundrat och slagit honom. Sven Erlandsson Ehrenflycht har i ett intyg från 1707 berättat att J. varit hans särskilt förtrogne vän och hjälpreda under kriget, bl.a. genom att lämna underrättelser om snapphanar. Ehrenflycht intygar också att J. varit verksam som förmedlare av brev.  
Västra Nöbbelöv och Skivarp Christen Jensen 1614?-1686 1645-1686 Lund Lund Inga uppgifter.  
Balkåkra och Snårestad Johan Stensen 1614-1677 1648-1677 Köpenhamn Köpenhamn, Leiden Inga uppgifter.  
Balkåkra och Snårestad Christen Thomessen Hein     Danmark   Vid striden om kyrkoherdebeställningen mellan honom och Hans Eskilsson Forbus hävdades att H. under krigsåren hade ridit med Hans Severin till Stubberup i Slimminge socken och där bl.a. druckit kamratskap med snapphanarna. Hade i sju år arbetat hos  familjen Thott och blev därför av Holger Thott rekommenderad till Stensens efterträdare. Någon fullmakt kom dock aldrig, men Hein tjänstgjorde i församlingen under krigsåren. H. blev trots här angivna anklagelser kyrkoherde i Bosarp.
Skårby Rasmus Jakobsen 16??-1677? 1645-1677 Kalundborg Köpenhamn Inga uppgifter. Pastoratet utan kyrkoherde till 1680, Hein "vikarierade" även här.
Sjörup och Katslösa Rasmus Jensen Harboe Ca 1632-1699 1662-1699 Köpenhamn Köpenhamn Beklagar sig 1682 över att kallet blivit försvagad under kriget och begär skattelindring,  
               
               
Källa: Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. Ser. 2, Biografier, 5, Bara, Ljunits och Herrestads kontrakt. - Lund, 1954

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2007-03-14 18:32