Präster i Onsjö kontrakt under skånska kriget

 

 

Församling

Kyrkoherde

Födelse- och dödsår

Period i församlingen

Född

Universitetsstudier

Krigsåren 1676-79

Anm.

Stehag

Olof Paterssen

16??-1697

1656-1697

Malmö

Köpenhamn 

Var mycket nitisk vid uniformitetens införande.

Häradsprost. 

Torrlösa och Norra Skrävlinge Abraham Larsson Rosenlund Ca 1643-1713 1671-1681 Torrlösa Greifswald Fick under kriget order av danskarna att med sin familj flytta till Landskrona, vilket R. gjorde. Återvände efter freden, men ställdes inför rannsakningskommission 1681 och avsattes från sin tjänst. Först 1700 fick han underhåll från Kristianstads hospital sedan generalguvernören ingripit. R. var då blind. Han tycks senare ha flyttat till Landskrona och därefter till Ängelholm.  
Reslöv och Östra Karaby Jakob Sörensson 16??-1693 1674-1682 Torrlösa Lund? S. säger sig ha lämnat upplysningar till svenska armén. 1678, då svenska armén befann sig vid Kristianstad, blev trycket från danskar och snapphanar hårdare. 18/5 utfärdades ett påbud om att alla i området skulle bege sig till Landskrona med livsmedel och kreatur. S. följde påbudet och begav sig först till landskrona och sedan till Köpenhamn, av nödtvång enligt S. själv. När freden närmade sig återvände de flesta präster på Johan Gyllenstiernas uppmaning, men det följde en rättslig process. 1681 tillsattes en kommission som granska dessa präster agerande. Det hjälpte inte att S: församlingsbor intygade att han hade varit illa ansatt av såväl danskar som snapphanar och inte hade haft någon annan möjlighet än att följa det danska påbudet. S. dömdes likväl från ämbetet. Genom ingripande av biskop Hahn och generalguvernören Ascheberg tas dock S. till nåder och blir 1686 utnämnd till kyrkoherde i Norra Rörum och Hallaröd.  
Bosarp och Västra Strö Laurits Pedersen Hedeskog 16??-1682 1667-1682 Hedeskoga, Ystad? ? Ingen uppgift.  
Gullarp och Näs Nils Fabricius   1671-1677     Förflyttad till Lemmeströ sedan prästgården bränts ned av svenska trupper. Församlingen ev. utan präst 1677-1681
Konga och Ask Christen Christensen Alrom 16??-1691(?) 1671-1691? Allerum Lund Klagar 23/5 1678 för generalguvernören att han under kriget har lidit stor skada av "maroder", av "hemtjuvar" och av fädöd.  
Billinge och Röstånga Hans Johansson Billing 16??-1677? 1669-1677? Billinge Greifswald Ingen uppgift.  
Billinge och Röstånga Måns Jakobsson Reeslöw 1647-1708 1679-1708 Reslöv Greifswald, Lund Låg i tvist med företrädarens änka, som av R. bl.a. anklagades för att ha haft en paedagogus som hade hållit krog för snapphanarna, vilket lett till att flera svenska soldater dödats.  
Västra Karaby och Saxtorp Torbern Jonsen Warberg 16??-1683 1645-1683 Varberg Köpenhamn Fick samma anmodan som sin kollega i Torrlösa, men vägrade följa den.  
Västra Sallerup och Remmarlöv Christen Johansen 16??-1??? 1662-1681 Jämshög Köpenhamn Vistades 1678 en tid i Landskrona, begav sig dit på nytt 1679. Han hävdade själv att det var företrädarens barn som angivit honom, men enligt ett rättegångsprotokoll från Landskrona byrätt i mars 1679 hade friskytteledaren Henning Springenfeldt informerats av J. om egendom lämplig att plundra - sådan tillhörig hans styvbarn. Utgången av den processen är inte känd, men J. blev 1681 avsatt från sin tjänst för att han lytt det danska påbudet och begivit sig till Landskrona.  
               
               
Källa: Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. Ser. 2, Biografier, 7, Onsjö, Harjagers och Rönnebergs kontrakt. - Lund, 1959

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2007-03-15 16:00