Präster i Oxie kontrakt (exkl. Malmö stad) under skånska kriget

 

 

Församling

Kyrkoherde

Födelse- och dödsår

Period i församlingen

Född

Universitetsstudier

Krigsåren 1676-79

Anm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunkeflo och Hyllie Nils Rasmussen 16??-1679/80 1673?-1679/80 Vellinge Greifswald, Lund Hyllie kyrka blev illa åtgången av danskarna, men R. ska ha lyckats hindra motsvarande förstörelse av kyrkan I Bunkeflo.  
Husie och Västra Skrävlinge Jens Jensen Aars Ca 1610-1692 1636-1692 Aars, Viborgs stift Köpenhamn Västra Skrevlinge blev svårt krigshärjat, Hyllie ruinerades till 25 %. Prästgården torde också ha bränts.  
Arrie och Hököpinge Henrik Motzfeldt 1619-1692 1671-1692 Köpenhamn Köpenhamn, Wittenberg Inga uppg.  
Gässie och Eskilstorp Jens Jensen Smidt 1611/12-1683/84 1644-1683/84 Husie Köpenhamn Inga uppg.  
Mellangrevie och Södra Åkarp Anders Poulsen 16??-1683(?) 1666-1683(?) Ry (Själland?) Köpenhamn Inga uppg.  
Västra Ingelstad och Östra Grevie Otto Andersson Ca 1640-1695 1671-1695 Malmö (?) Greifswald, Köpenhamn Inga uppg.  
Fosie och Lockarp Håkan Bengtsson Tranander 16??-1677(?) 1659-1677(?) Västergötland (?) Uppsala Inga upp. Företrädaren hade varit involverad i Malmö-sammansvärjningen, vilket torde ha medfört att man till hans efterträdare valde en uppsvensk. T. stod i konflikt med såväl kyrkliga överordnade som församlingsborna.
Fosie och Lockarp Hans Flensburg Ca 1647-1709 1677-1709 Malmö Greifswald, Lund Ska ha haft ett gott förhållande till generalguvernören v. Fersen. Prästgården ska ha utsetts till högkvarter för danske kungen, men möjligen användes den inte. Ska också ha varit i slagsmål med en snapphane och av generalguvernören Sperling ha utsatts för misstankar om danskvänlighet.  
Tygelsjö och Västra Klagstorp Sören Jensen Aars 1604-1679 1632-1679 Aars, Viborgs stift Köpenhamn Fick 7/7 1678 ett brev från den danske ridefogden Anders Dolmer, innehållande begäran att till häradets präster vidarebefordra en skrivelse från Kristian V. Denna skulle uppläsas från predikstolarna och när detta var gjort skulle Dolmer underrättas. Den som vägrade hotades med svåra straff. Aars vidarebefordrade brevet, vilket bl.a. innehöll förbud mot kontakter med Malmö. För detta arresterades han och ställdes inför kommissorialrätten i Malmö. Domen löd på avsättning från ämbetet, arrest och senare landsförvisning.  
Tygelsjö och Västra Klagstorp Willem Sörensen Aars Ca 1635-1706 1676-1679 faderns medhjälpare, 1681 dennes efterträdare. Tygelsjö Köpenhamn, Lund Fick vid visitation 1680 lovord för sitt agerande under kriget.  
Västra Kärrstorp och Glostorp Jens Jensen Arsenius 16??-1676 1666-1676 Husie (?) Köpenhamn Inga uppgifter.  
Västra Kärrstorp och Glostorp Didrik Hermansson Krag 1650-1700 1677/81-1700 Landskrona Lund Inga uppgifter Godkändes av biskopen 1677, men generalguvernören förefaller ha lovat platsen åt en annan. K. uppehöll dock tjänsten sedan 1677.
Källa: Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. Ser. 2, Biografier, 2, Oxie kontrakt. - Lund, 1948

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2007-03-14 18:32