Präster i Rönnebergs kontrakt under skånska kriget

 

 

Församling

Kyrkoherde/komminister

Födelse- och dödsår

Period i församlingen

Född

Universitetsstudier

Krigsåren 1676-79

Anm.

Landskrona

Nicolaus Hambraeus

 

1668-1676

 

 

Fängslades vid danskarnas ankomst

Häradsprost. 

Landskrona Jakob Ernstsen Baden Ca 1621-1694? 1677-1679 Skåne Köpenhamn Tillsattes av danske kungen, lämnade staden mot slutet av kriget  
Landskrona Nils Andersson Delphin (1:e stadskomminister) 1643-1707 1671-1693 Sövde Greifswald, Uppsala   En synnerligen bråkig person.
Landskrona Nils Bertilsson (2:e stadskomminister)   1671-1689        
Asmundtorp och Tofta Niels Pedersen 16??-1686 1648?-1678/79 Halland? Köpenhamn Misstänktes i krigets inledning av danskarna, men uppfördes i februari 1678 av svenskarna på en lista över danskvänliga präster. Flydde till Danmark. Socknen blev mycket illa åtgången under kriget.
Härslöv och Säby Jakob Ernstsen Baden Ca 1621-1694? 1658-1677 Skåne Köpenhamn Övergick till danskarna, blev kyrkoherde i Landskrona. Flydde till Danmark mot krigets slut och blev kyrkoherde på Själland. Hade varit involverad i en flerårig konflikt med biskop Winstrup.
Härslöv och Säby Rasmus Botsach 1654-1710 1681-1710 Landskrona ?    
Billeberga och Tirup Peder Jensen 16??-1??? 1660-167? Lund ? Köpenhamn Begav sig under kriget över till Danmark. Socknen svårt krigshärjad. Posten vakant till
Svalöv Hans Pedersen 16??-1681 Ca 1630-1681 Arnerup (?) ? Ingen uppgift.  
Svalöv Erik Sörensson Corvin 16??-1698 1675-1698 Torrlösa Greifswald, Köpenhamn Ska under kriget också ha betjänat andra församlingar. Undersöktes av kommissionen eftersom han hade rest över till Danmark innan freden var sluten, men detta hade skett med Winstrups tillåtelse.  
Källs-Nöbbelöv och Felestad Hans Hansson Juel 16??-1677 1647-1677 Norge Köpenhamn Sonen berättade 1688 att föräldrarna på en timme hade blivit helt ruinerade. Möjligen har detta skett i samband med den svenska arméns framryckning i november 1676. J. flydde till Danmark och betecknar i ett brev svenskarna som fienden.  
Källs-Nöbbelöv och Felestad Claes Jakobsson Brun 16??-1695 1681?-1695 Varberg Köpenhamn   Kom från Oderljunga där han hade gjort sig omöjlig.
Kvistofta och Glumslöv Michael Larsson Ca 1637-1709 Ca 1670-1682 Torrlösa Köpenhamn I början av november 1676, när svenska och danska arméerna stod nära varandra, rev danskarna blytaket av kyrkan  i Kvistofta för att stöpa kulor. Efter slaget vid Lund lät Karl XI bränna bl.a. Kvistofta och Glumslöv för att försvåra för den danska garnisonen i Landskrona. L. flydde först till en mosse och då alla invånarna i socknen försvunnit begav han sig till Danmark som en god herde. Han återkom efter freden och fick generalguvernör Sperlings besked att han skulle återgå i tjänst t.v. Kommissionen avsatte L., som av alla påfrestningar förefaller ha blivit sinnessjuk.  
S:t Ibb Torben Eriksen Cominaeus Ca 1604-1678 1670-1678 Köpenhamn Köpenhamn Danskarna besatte Ven 1675 och överförde kyrkans dyrbarheter till Köpenhamn. 15/9 1676 riktar C. en supplik till generalkrigskommissariatet och klagar över sin situation - prästgården är utplundrad och han har knappast något att livnära sig av. 1667 krigspräst vid "Skånische Esqvadronen" i Narva.
S:t Ibb Niels Thomesen Munck Ca 1647-1708 1678-1708 Jylland Köpenhamn Tillsattes av den danske kungen, men lyckades efter freden få behålla sin tjänst.  
               
Källa: Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. Ser. 2, Biografier, 7, Onsjö, Harjagers och Rönnebergs kontrakt. - Lund, 1959

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2007-03-16 19:01