Präster i Skytts kontrakt under skånska kriget

 

 

Församling

Kyrkoherde

Födelse- och dödsår

Period i församlingen

Född

Universitetsstudier

Krigsåren 1676-79

Anm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vellinge och Fuglie Jens Hansen Wandall Ca 1627-1676 1652-1676 Viborg Köpenhamn Inga uppgifter.  
Vellinge och Fuglie Michael Bengtsson Brun Ca 1645-1711 1677-1681 Skåne Greifswald Ska under påtryckning av ett snapphaneparti ha låtit uppläsa ett danskt plakat från predikstolen. Blev för detta arresterad och av kommissorialrätten 25/7 1678 fråndömd pastoratet. Ska vi Mortaigne ha fått J. Gyllenstiernas löfte om att få tillbaka det, men innan detta var klart dog Gyllenstierna. Var tidigare informator hos Barthold de Mortaigne.

Flyttade till Äspö

Trelleborg och Maglarp Johan Bagger 1642-1722 1674-1722 Lund Lund, Uppsala, Greifswald (?) Inga uppgifter.  
Räng och Stora Hammar Niels Allesen Ca 1609-1677 1645-1677 Bunkeflo Köpenhamn Inga uppgifter.  
Räng och Stora Hammar Niels Nielsen Allesen Ca 1648-1677 1677 Räng Greifswald, Lund Inga uppgifter.  
Räng och Stora Hammar Sigvard Hansson Jul           Tillträdde aldrig
Räng och Stora Hammar Henrik Hagman 1646-1698 1678-1698 Anklam Lund Inga uppgifter. Fadern regementspräst vid Östgöta infanterireg.
Håslöv och Bodarp Bastian Madsen Odder 1602-1683 1628-1683 Håslöv Köpenhamn, Rostock 17/7 1678 meddelar generalguvernör Sperling att han låtit arrestera tre präster, av vilka Odder var den ene. Anledningen var att Odder i sin egenskap av prost hade emottagit och vidaresänt en befallning från den danske ridefogden Anders Dolmer rörande uppläsning av ett danskt plakat. Odder hade på brevet tillagt en formulering som på svensk sida tolkades som innebärande att han önskade en dansk seger i kriget. Den 25/7 dömdes han från pastoratet och sattes i civil arrest i Malmö i väntan på landsförvisning. I maj 1681 fick han, efter ingripande av Ascheberg, nåd och återinsattes i sitt ämbete.  
Stora Slågarp och Lilla Slågarp Nils Hansson 16??-1688 1656-1688 Simrishamn Köpenhamn Inga uppgifter.  
Västra Alstad och Fru Alstad Hans Lauritsson Rafenius 16??-1677 (?) 1668-1677 Skåne Köpenhamn Inga uppgifter.  
Bösarp och Simlinge Hans Arnoldsen Munthe 1622-1684 1649-1684 Lund Köpenhamn Inga uppgifter.  
Västra Tommarp och Skegrie Hans Jörgensen Alsing 1630-1708 1657-1708 Als Köpenhamn Inga uppgifter.  
Hammarlöv och Västra Vemmerlöv Olof Rasmussen Morsing 16??-1691 1669 (?)-1691 Mors, Jylland Köpenhamn Inga uppgifter.  
Gylle och Kyrkoköpinge Nils Svensson Kjerrulf 16??-1684 1657-1684 Bösarp Köpenhamn Inga uppgifter.  
Dalköpinge och Gislöv Christian Sörensson Giersing 16??-1??? 1671-7? Gärds härad Köpenhamn Rymde över till Köpenhamn under kriget. Herdaminnet relaterar en dispyt mellan honom och den till Köpenhamn som fånge förde Sigvert Jul, kyrkoherde i Norrvidinge. Då den senare förklarade sig stå fast vid den svenske kungen blev han utskälld av C. S. G. G. blev senare kyrkoherde på Själland.
Dalköpinge och Gislöv Povel Matsson 16??-1681 167?-1681 Harlösa Köpenhamn Ska ha varit besvärad av snapphanar, men också hyst sympatier för Danmark.  
Skanör och Falsterbo Christen Hermansen 1602-168? 1639 (?)-168? Själland Köpenhamn Inga uppgifter.  
               
Källa: Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. Ser. 2, Biografier, 3, Skytts och Vemmenhögs kontrakt. - Lund, 1951

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2007-03-14 18:32