Präster i Torna kontrakt under skånska kriget

 

 

Församling

Kyrkoherde

Födelse- och dödsår

Period i församlingen

Född

Universitetsstudier

Krigsåren 1676-79

Anm.

Silvåkra och Revinge

Peder Pedersen

1606-1680

1628-1680 

Ausås

Köpenhamn

Inga uppgifter. 

 

Dalby och Hällestad Sven Knutsson 1628-1699 1655-1699 Ronneby Köpenhamn Ska enligt egen utsago ha slitit mycket ont under kriget. Från 1677 kontraktsprost i Torna. En av de mest drivande i försvenskningsarbetet.
Bonderup och Esarp Olof Persson 16??- 1665-1680 Kvidinge   Ingen uppgift. Förflyttad till Stångby
Everlöv och Slimminge Sören Jörgensen 16??-1684 1653-1684 Ystad Köpenhamn Ingen uppgift  
Hardeberga och Södra Sandby Sven Persson 16??-1683 1644-1683 Hög Köpenhamn Ingen uppgift.  
Igelösa och Odarslöv Anders Nielsen Sommer 16??-1681 1669-167? Igelösa Lund Hämtades under kriget en natt till det svenska lägret i Trolle-Ljungby, släpptes och blev sedan arresterad av danskarna och förd till Landskrona. Bad 1680 att återfå sin tjänst, men innan frågan var avgjort hade S. avlidit i Köpenhamn  
Igelösa och Odarslöv Christoffer Lauritsson Hiersås 1641-1709 1681-1709 Hjärsås Greifswald, Köpenhamn, Lund "Vikarierade" för S. under dennes bortovaro. Prebende knutet till Lunds univ.
Västra Hoby och Håstad Petrus Holm         Lämnade 1676 Lund och begav sig till Uppsala.  
Västra Hoby och Håstad Mats Hansson Schovgaard       Köpenhamn, Lund    
Stävie och Lackalänga Josua Schwartz 16??-1709 1673?-1676 Waldau, Pommern Åtskilliga tyska univ. Predikade 1676 offentligt för Danmark, ställd inför kommission. Flydde 1677 till Köpenhamn. Brev sedermera Generalsuperintendent i Schleswig och Holstein. Prebende knutet till Lunds univ. E.o. professor i teologi vid Lunds univ.
Stävie och Lackalänga Christian Papke   1680-1682       Prebende
Stångby och Vallkärra Olof Johansen Bagger   1650-1677       Prebende
Stångby och Vallkärra Olof Persson   1680-1688 Kvidinge     Se Bonderup.
S:t Peters kloster och Norra Nöbbelöv Lars Hansson Esbantorp Ca 1635-1688 1674-1688 Esbönderup Köpenhamn Drabbades hårt när danskarna 1678 brände Lund. Hade varit huspredikant hos landsdomaren Ulf Bonde.
Borgeby och Löddeköpinge Gudmund Olsen Broch 1610-1682 1634-1682 Bornholm Köpenhamn Inga uppgifter.  
Fjelie Casper Weiser Ca 1627-1686 1660-1676 Köpenhamn Köpenhamn Hyllade 18/8 1676 Kristian V med ett hyllningskväde. Efter slaget vid Lund ställdes W. inför rätta och dömdes till döden för högförräderi. Benådad med landsflykt. Skrev 8/12 1677 en avbön i vilken han förklarade sig ha förtjänat dödsstraff och lovade att aldrig mer stämpla mot Sverige. Fick tjänst i Norge. Prebende
Lomma och Flädie Olof Nielsen Stisen (komminister) 16??-?? 1673-1684?       Se obefordrade 1672.
               
Källa: Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. Ser. 2, Biografier, 4, Torna kontrakt. - Lund, 1952

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2007-03-18 19:45