Präster i Vemmenhögs kontrakt under skånska kriget

 

 

Församling

Kyrkoherde

Födelse- och dödsår

Period i församlingen

Född

Universitetsstudier

Krigsåren 1676-79

Anm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Källstorp och Lilla Bedinge Hans Dominici Ca 1648-1706 1673-1677 Alstad Greifswald, Lund Flydde 1677 till Danmark med hela familjen. Återkom efter freden och försökte återfå sin tjänst. Detta misslyckades. Blev 1681 kyrkoherde på Bornholm.
Källstorp och Lilla Bedinge Michael Arenchil            
Grönby och Anderslöv Peder Jensen Bering 1628 (?)- 1705 1658-1705 Viborg Köpenhamn Förmedlade brev till Malmö och plågades därför, enligt egen uppgift, svårt av snapphanarna. 1680 råkade han i klammeri med myndigheterna sedan det anmälts, bl.a. av Sven Erlandsson Ehrenflycht, att han låtit en person som haft samröre med snapphanarna hålla gudstjänst i kyrkan. Han klarade sig dock undan då vederbörandes styvfar var en person med stark ställning.  
Gärdslöv och Önnarp Anders Sörensen Viby/Bruun 166??-1685 1652-1677/78 Viby, nära Horsens (?) Köpenhamn Flydde till Danmark 1677/78 Blev 1680 präst på Själland.
Östra och Västra Vemmenhög Jakob Jensen 16??-1688 1657-1688 Bogense Köpenhamn Prosten Arenchil säger att J. inte ville lära sig att predika på svenska, men berömmer honom i övrigt. Då det uppstod en tvist mellan J:s änka och hans efterträdare ändrar dock Arenchil uppfattning.  
Solberga och Hassle-Bösarp Wilhelm Raffn Ca 1628-1680 1663-1680 Våmb Köpenhamn Inga uppgifter.  
Östra Torp och Lilla Isie Daniel Svensson Kjerrulf 16??-1688 1657-1688 Bösarp Köpenhamn Fick i januari 1676 en rekommendation av Lybecker. Fungerade som häradsprost efter Viby/Bruuns flykt och Arenchils ankomst.  
Äspö och Östra Klagstorp Henrik Rasmussen Brod Ca 1625-1677 1651-1677 Lemmeströ Köpenhamn Inga uppgifter  
Äspö och Östra Klagstorp Mårten Jörgensen 16??-1683 1678-1683 Skåne Köpenhamn Var först kyrkoherde i Oderljunga. Greps i juli 1677 tillsammans med sin son (Edvardsson II, s. 65 ff.). Hade då redan i mars blivit dömd från ämbetet. Dömdes i juli till döden, men benådades i september och förflyttades.  
Lemmeströ och Börringe Johan Clausen Traenovius 16??-1??? 1667-1677 Träne Köpenhamn Dömd till döden 1677, benådad till livet i maj samma år och senare landsförvisad. Närmare orsaken är okänd. Senare kyrkoherde i Danmark, men avsatt 1692. En av hans bröder blev 18/8 1659 avrättad i Köpenhamn för landsförräderi.
Lemmeströ och Börringe Nils Fabricius 1638-1689 1677-1689 Oppmanna Köpenhamn Förklarar senare att han under kriget fått utstå mycket. 1684 meddelar häradsprosten att F. var en av tre präster som inte kunde lära sig predika på svenska.  
Tullstorp och Svenstorp Nils Engelholm 1651-1705 1677-1705 Munka-Ljungby Lund Inga uppgifter.  
Hemmesdynge och Södra Åby Peter Sörensson Grönbeck 16??-1684 1674-1684 Malmö Greifswald Inga uppgifter.  
Skurup Sören Hansson 164?-1688 1668-1888 Malmö Greifswald Inga uppgifter. Ska ha varit informator på Svaneholm.
               
Källa: Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. Ser. 2, Biografier, 3, Skytts och Vemmenhögs kontrakt. - Lund, 1951

(Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2008-07-16