Översikt

Hemsidan

Gustaf von Psilander : inledning

1.
1669-1703 : uppväxt,
ungdom och tidiga karriär

2.
Konvojerna : den historiska bakgrunden

3.
Konvojerna 1703-1704

4.
Efterspelet

5. 
1705-1716:
vägen mot toppen

6.
1716-1734 : landshövding och riksdagsman

7.
1734-1738 : president i
Amiralitetskollegium

8.
Den "private" Psilander

9.
"Kuriosa- kabinettet"

10.
Gustaf von Psilanders familj

11.
Legenden skapas : 1700- och 1800-talen

12.

 

10.3. Hedvig Charlotta Nordenflycht och systrarna von Psilander

I april 1741 gifte sig Hedvig Charlotta Nordenflycht med amiralitetspastorn Jakob Fabricius. På hösten samma år flyttade de in i sitt nya hem i Karlskrona. Där lärde de nygifta känna de båda ännu ogifta systrarna Charlotta och Sophia von Psilander. Fabritius dog helt hastigt i december 1741 och hans unga änka flyttade snart tillbaka till Stockholm. 1743 utkom hennes samling av klagodikter, "Den sörgande turtur-dufvan", dedicerad till "Philomela". Philomela har av litteraturhistoriker identifierats med friherrinnan Sophia von Psilander.(1) Det finns också ett par dikter direkt tillägnade systrarna von Psilander, däribland en bröllopsdikt till Sophia.

Intressant nog kallas hon alltid "Sophia Helena" av Nordenflycht, vilket fått litteraturhistoriker att underkänna de annars gängse namnformerna Sophia Margareta/Maria. (2) Eftersom de sistnämnda namnen också finns i de av hennes make Axel Lagerbielke förda familjeanteckningarna torde man utan vidare kunna säga att "Helena" knappast kan ha varit något annat än ett smeknamn.


(1). Först av Albert Nilsson i en uppsats om Nordenflychts religiösa diktning: Nilsson, A., Fru Nordenflychts religiösa diktning. - Lund, 1918. - (Lunds universitets årsskrift. N. F.  avd. 1. bd 14. nr 15), s. 46. Man kan möjligen undra varför Nordenflycht kallade henne Philomele. Philomele var en vacker grekisk kungadotter som råkade ut för allehanda gräsligheter: blev bortrövad, våldtagen och fick tungan utskuren. Hon tog hämnd genom barnamord och förvandlades slutligen till svala eller näktergal. Besjungen av Ovidius i hans "Metamorfoser". Nordenflycht kallar den andra systern Doris. Doris var dotter till Oceanus och mor till femtio sjönymfer. Är det en anspelning på familjens maritima anknytning?

(2). Först av Hilma Borelius i: Borelius, H., Hedvig Charlotta Nordenflycht. - Uppsala, 1921 och i anmärkningarna till utgåvan av Nordenflychts samlade skrifter.

(UNDER ARBETE)
©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se

Senast uppdaterad: maj 28, 2000.
Föregående sida: 10.2.1. Johannes Pihl om sin kontakt med familjen Psilander

Nästa sida: 10.3.1. Nordenflychts dikter med anknytning till systrarna Psilander