Kỳ Văn Cục

Trong các thể loại nghệ thuật đồ hoạ thì biếm-hoạ là thể loại thích hợp nhất cho việc thể hiện các diễn biến văn hoá và chính trị trong một hình thức cô đọng.

Vì vậy, lịch sử tranh biếm hoạ không những phản ánh sự phát triển của chính trị mà còn cả sự đổi thay về phong tục tập quán của một đất nước...

Tình-thế đất nước Việt-Nam hiện nay khá đặc-biệt, được phản-ánh qua những loại tranh này. Một tài-năng mới trong ngành “nghiệp dư” này vừa xuất-hiện: anh Kỳ Văn Cục.

Tranh châm biếm của anh Kỳ khá nhiều.Chúng tôi xin lần lượt giới-thiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúng tôi mạn phép tác-giả tô chút màu cho 2 bức tranh sau đây