Bộ Mặt Thật của Hồ Chí Minh
(The Real Face of Ho Chi Minh Thru Different Views):


Hồ Chí Minh - tay sai của Cộng Sản Quốc Tế
Unmasking Ho chi Minh
Cải Cách Ruộng Đất
Hồ Chí Minh và chế độ Bắc trị
Hồ chí Minh : Tên phản quốc
Hồ chí Minh : Sùng Bái Cá Nhân
Hồ chí Minh : Lật Tẩy

http://www.freeviet.org/forum/csvn/hcm/vsc-hcm.html