Side 1
1.Manga ganger an (A. Faltskog, P. Himmelstrand)
2.Jag vill att du skall bli lycklig (A. Faltskog)
3.Kungens vaktparad (A. Faltskog, B. Ulvaeus)
4.Mitt sommarland (A. Faltskog, B. Ulvaeus)
5.Nya ord (A. Faltskog, B. Carlgren)
6.Jag skall inte falla nagra tarar (A. Faltskog)

Side 2
1.Da finns du hos mig (A. Faltskog, B. Carlgren)
2.Han lamnar mig for att komma till dig (A. Faltskog, B. Ulvaeus)
3.Kanske var min kind lite het (A. Faltskog)
4.Sangen foder dig tillbaka (A. Faltskog, B. Carlgren)
5.Tagen kan ga igen (A. Faltskog, B. Carlgren)
6.Drom ar drom, och saga saga (Preti Guarnieri, S. Anderson)


Back to Agnetha Page