1.Maltidssang
2.Rorande Kortspelet Pa Klubben
3.Angaende Ulla Winblads Iustresa Till Forsta Torpet Utom Kattriumpstullen
4.Till Lokatten
5.Till Gumman Pa Thermopolium Boreale Och Hennes Jungfrur
6.Aftonkvade
7.Nota Bene
8.Till Fader Berg Rorande Fiolen
9.Till En Och Var Av Systrarna,Men Enkannerligen Till Ulla Winblad
10.Varuti Avmalas Ulla Winblads Hemresa Fran Hessingen I Malaren En Sommarmorgon 1769
11.Klingar Val Vid Fllojttraver


Back to Hootenanny Singers Page