1.Britta
2.Har Ar Den Skona Sommar
3.Den Gyllene Fageln
4.Solola
5.Min Alskade Hon Gick Sig I Min Lustgard
6.Den Skona Helen
7.Anna Bella Mirafior
8.Telegrafisten Anton Hanssons Vals
9.En Hattespeleman
10.Forsta Torpet
11.September
12.Tango Rosa


Back to Hootenanny Singers Page